Важливе місце в роботі кафедри належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; а також приділяють належну увагу студентам-сиротам. Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Викладачами кафедри проводяться обговорення заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня здоров'я людей, їх творчого довголіття, усунення причин захворювань, поліпшення умов праці, побуту і відпочинку населення, охороні навколишнього середовища, пропаганді здорового способу життя. Систематично проводяться обговорення підсумків успішності і дисципліни студентів в групах. Студенти кураторських груп активно залучаються до виховних та благодійних заходів, зорганізованих на кафедрі та в університеті в цілому.

19 вересня 2019 року усі викладачі кафедри разом із кураторськими групами взяли участь у святкуванні дня фармацевтичного працівника в актовій залі ТНМУ.

Викладачі та студенти кураторських груп зібрались разом в актовій залі ТНМУ для святкування 20-річчя заснування Дня фармацевтичного працівника (2019 рік)

Доц. Дахим І. С. із кураторською групою під час святкування Дня фармацевтичного працівника (2019 рік)

Національно - патріотичне виховання

Національно-патріотична виховна діяльність викладачів кафедри, спрямована на формування у студентів почуття доброго відношення до Батьківщини та до представників спільних культур або країн. Таке виховання включає розвиток любові до України, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури.

Доц. Шанайда М.І. на зустрічі з кураторською групою (2019 рік)

На зустрічах з кураторськими групами: зліва - асист. Л. В. Слободянюк, справа - доц. Дахим І.С. (2018 рік)

Доц. Кернична І.З. (фото зліва) та доц. Шанайда М.І. (фото справа) на зустрічі з кураторськими групами (2018 рік)

Із студентами прикріплених груп фармацевтичного факультету постійно проводяться бесіди, присвячені пам'яті загиблих на Майдані героїв Небесної сотні та обговорення ситуації в зоні АТО. Разом із студентами кураторських груп було переглянуто фільм «Кіборги» у актовій залі ТДМУ, долучалися та допомагали ліпити вареники для захисників на передовій, неодноразово збирали речі та засоби гігієни, «великодні кошики» та передавали на передову.

Приготування вареників для воїнів АТО (2017 рік)

Збір великодніх кошиків для воїнів АТО (2017 рік)

Під час благодійного ярмарку, зорганізованого в ТДМУ за активної участі студентів кураторських груп та викладачів-наставників кафедри (2018 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Формування сумлінного ставлення до виконання обов’язків студента, свідомого дотримання дисципліни, сумлінного ставлення до навчання, розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності, реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок, розвиток творчості студентів, заохочення до наукової та дослідницької діяльності, а також формування основних духовних цінностей особистості, - основна мета інтелектуально-духовного виховання.

Колектив кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою у березні 2017 р. долучився до святкування Шевченківських днів, які традиційно проводяться у ТДМУ, зорганізувавши лірично-поетичний вечір «Рослинний світ України у творчості Тараса Шевченка».

Під час святкування лірично-поетичного вечора «Рослинний світ України у творчості Тараса Шевченка» (березень 2017 року)

Викладачі кафедри систематично проводять зустрічі з кураторськими групами, відвідують гуртожиток, ходять на вистави у Тернопільський обласний академічний драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка.

Доц. Дахим І. С. із студентами кураторської групи під час відвідування Тернопільського обласного драматичного театру (2017 рік)

Викладачі кафедри разом із кураторськими групами відвідали музей-садибу М.І.Пирогова, який відноситься до найважливіших об'єктів культурної спадщини України і займає особливе місце у внутрішньому і міжнародному туризмі. Музей був відкритий 9 вересня 1947 року у колишній родинній садибі М.І. Пирогова Вишня.

Об’єктами музейного комплексу є півтораповерховий будинок і аптека, які споруджені М.І. Пироговим у 1866 році, та церква-некрополь, будівництво якої завершено у 1885 році. З 1882 року тут покоїться набальзамоване тіло М.І. Пирогова.

Мали також нагоду відвідати «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму». Матеріали комплексу містять достовірну інформацію про історію створення ставки Адольфа Гітлера «Вервольф», її значення та вплив на події війни, жахи окупації, мужній спротив місцевого населення.

Екскурсія у Національний музей-садибу М.І. Пирогова (м. Вінниця, 2017 рік)

Під час відвідин зі студентами кураторських груп меморіального комплексу пам'яті жертв фашизму (2017 рік)

Викладачі кафедри на зустрічі із кураторськими групами (2016 рік)

Асист. Дахим І.С. разом із студентами кураторської групи на благодійному ярмарку солодощів (2016 рік)

Естетично-екологічне виховання

Прагнення берегти, примножувати дари природи, формувати вміння і навички бережливого ставлення до оточення, навчитися жити у гармонії з природою – є основною метою естетично-екологічного виховання. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Здійснюється вона на всіх етапах при вивченні дисциплін кафедри.

Кожного року співробітники кафедри організовують цікаві навчально-виховні екскурсії у різні куточки України. Зокрема, студенти разом із викладачами відвідали ботанічний сад Львівського національного медичного університету та аптеку-музей м. Львова, дендропарк у м. Хоростків, замки Львівщини, побували в Олеському, Підгорецькому та Золочівському замках. У червні 2010 року проф. Марчишин С.М. була організована поїздка до Києва у Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка. У травні 2015 року студенти та викладачі кафедри відвідали Кременецький ботанічний сад. До поїздки долучилися викладачі та лаборанти кафедри. Поїздка мала як навчальний, так і виховний аспекти.

Доц. Демидяк О. Л. зі студентами під час екскурсії у ботанічному саду м. Києва (2019 рік)

На екскурсії у дендропарк м. Хоросткова (2016 рік)

Під час відвідин ботанічного саду у м. Київ (2015 рік)

Робота з іноземними студентами

Виховна робота із студентами інших країн спрямована на розвиток та організацію міжкультурного діалогу, що передбачає адаптацію студента-іноземця до нових умов життя і здобуття освіти. Завданнями цього двохстороннього діалогу ознайомити іноземців з нормами і правилами, які діють у нашому суспільстві, допомогти їм адаптуватися до нових умов життя та навчання, сформувати професійні уміння і навички в обраній сфері діяльності, реалізувати творчі можливості студентів.

Студенти іноземці фармацевтичного факультету разом із викладачами проводять бесіди про культуру та звичаї різних країн, екскурсії краєвидами м. Тернополя та інших куточків України. Неодноразово студенти-іноземці виконували наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри, доповідали на наукових конференціях, відвідували драматичний театр, брали участь в екскурсіях.

Залучення студентів-іноземців до культурних цінностей (2016 р.)

Трудове виховання

Робота із студентами на кафедрі спрямована на формування у студентів готовності до засвоєння знань, умінь і навичок та застосовування отриманих вмінь на навчальній практиці, під час екскурсій, в догляді за лікарськими рослинами на ділянках НОК «Червона калина».

Викладачі кафедри у рамках навчально-польової практики разом із вітчизнями та іноземними студентами навчаються щорічно доглядати за ділянками лікарських рослин у НОК «Червона калина», збирати лікарську рослинну сировину, бережно ставитися до флори України.

Моральне виховання

Моральне виховання базується на таких принципах:

  • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

  • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;

  • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

Студенти кураторських груп кожного року долучаються до акцій милосердя і допомоги потребуючим, які проводяться разом із Червоним хрестом до свята Миколая, «Серце до серця» тощо. На базі університету створена волонтерська служба ТНМУ. Серед студентів найактивнішу участь беруть у роботі саме студенти фармацевтичного факультету. Студенти-волонтери відвідують одиноких людей похилого віку, допомагають їм у побуті, надають медичну допомогу. Про роботу волонтерського руху в університеті було висвітлено у газеті «Медична академія» № 23 (280) від 11 грудня 2010 р. Студенти-волонтери також були залучені до роботи з одинокими громадянами Тернополя у центрі соціального захисту; ними були підготовлені та прочитані лекції, матеріали у вигляді рефератів та відеофільмів.

Флешмоб присвячений дню сім'ї (2018 рік)

Благодійна діяльність, волонтерство

Запорукою формування висококваліфікованого фахівця є поєднання професійних якостей із високодуховними та моральними цінностями. Основною метою волонтерського руху ТНМУ є проведення благодійних акцій, формування таких якостей, як: доброта, любов, вміння слухати, розуміння потреб самотньої людини, здатність до співчуття, терпіння, порядність, толерантність, відповідальність, комунікабельність, творчий підхід до роботи.

Основним спрямуванням волонтерської роботи студентів фармацевтичного факультету та викладачів кафедри є допомога захисникам у зоні бойових дій, а також організація і проведення різних акцій, проектів, благодійних ярмарків для збору коштів, які спрямовані на допомогу потребуючих, а також збір і поширення інформації, проведення соціально-культурних заходів, участь у соціальних проектах; комунікативну діяльність.

Навесні щороку студенти нашого університету беруть участь у акціях милосердя «Серце до Серця» - збір коштів для дітей з фізичними вадами, акція разом із Червоним хрестом «Квітка добра і милосердя» (вимірювання артеріального тиску), акціях присвячених підтриманню здоров’я та профілактики захворювань.

У листопаді 2020 року викладачами кафедри фармакогнозії разом із іншими колегами фармацевтичного факультету була організована матеріальна допомога літнім людям будинку Милосердя Святої Вероніки с. Петриків, де є згромадження Служебниць Господа і Діви Марії з Матара. Нами було зібрано близько 10 тис. гривень. Частину коштів ми потратили на придбання ліків, які потребують 11 пацієнтів різного ступеня важкості, котрими опікуються сестри-монахині, а також було закуплено фрукти і продукти харчування (масло, сир, плавлені сирки, рибу тощо). Частину коштів, що залишилася передали особисто сестрі Марії.

Доцент кафедри Кернична І. З. під час зустрічі із сестрами-монахинями у будинку Милосердя Святої Вероніки с. Петриків (2020 рік)

У грудні 2020 року до свята Миколая викладачі та студенти кураторських груп долучилися до акціі милосердя і придбали подарунки, солодощі, фрукти для дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування! Неймовірні емоції і радість від отриманих подарунків були у Владислава та Кирила і їхніх рідних!

Викладачі та студенти взяли участь у зборі коштів та подарунків дітям-сиротам під час благодійної акції (2020 рік)

До Дня святого Миколая студенти та викладачі прийняли активну участь у зборі дитячого одягу, книжок та іграшок для дітей-сиріт області під час благодійної акції «Подарунок від Миколая» (2018 рік). Разом із греко-католицькою церквою м. Тернополя у грудні студенти щороку до свята Миколая готують та роздають подарунки.

Участь студентів у благодійній акції "Подарунок від Миколая" (2018 рік)