Наукова робота кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри: фармакогностичне вивчення деяких видiв лiкарських рослин з родин Айстрові, Глухокропивові, Лободові та інших: пирiю повзучого, настурції великої, видів з родів Базилік, Лофант, Змієголовник, Гісоп, Монарда, Чабер, стокроток багаторічних, лободи білої, шпинату городнього, арніки гірської та листяної, розхідника звичайного, первоцвіту весняного, айстри новоанглійської та новобельгійської, золототисячника звичайного, якону, стахісу Зібольда, бедринцю ломикаменевого, видів родів Чорнобривці, Дягель, Лілійник, Вероніка, Липа.

У 2021 році на кафедрі заплановано виконання нової теми НДР "Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі" (номер Держреєстрації 0121U100664) під керівництвом проф. Марчишин С. М.

За період з 2007 р. співробітниками кафедри захищено 1 докторську та ряд кандидатських дисертацій, 28 магістерських та 40 дипломних робіт. За останні 5 років опубліковано понад 300 наукових праць, отримано 28 патентів.

За період з 2009 року під керівництвом проф. Марчишин С.М. виконано та успішно захищено 23 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук. У даний час на кафедрі заплановані та виконуються 2 докторські, 3 кандидатські дисертації; в аспірантурі навчаються 3 осіб.

Докторант кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Савич А. О. 25-27 лютого 2021 р. взяла участь у 18-му Еллінському Симпозіумі Медичної Хімії, Афіни, Греція (18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry), що організований Грецьким Еллінським Товариством Медичної хімії (Hellenic Society of Medicinal Chemistry) за підтримки Європейської федерації Медичної хімії та Медичної біології (European Federation for Medicinal Chemistry and Medical Biology). Симпозіум відбувається щорічно протягом 35 років у Греції і є надзвичайно важливою подією для світової наукової спільноти, адже сприяє комунікації між науковцями світу у галузі медицини, фармації та хімії, а також сприяє обговоренню та дискусії щодо останніх досягнень у науці. Асистент Савич А. О. виступала з усною доповіддю на тему: Phytochemical and pharmacological research of new plant mixtures for treatment and prevention of type 2 diabetes mellitus, establishment of correlation between phytochemical composition and their pharmacodynamics (секція 4: A medicinal chemist glimpse in the arsenal of nature, голова секції Prof. Zoidis Grigoris), яка присвячена фітохімічному та фармакологічному дослідженню антидіабетичних рослинних зборів та вивченню кореляційних зв’язків між біологічно активними речовинами та їх фармакодинамікою.

Докторант кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, канд. фарм. наук, асистент А. О. Савич з Prof. Papanastasiou Ioannis (кафедра фармації Афінського національного університету імені Каподистрії) під час наукової дискусії (25-27 лютого 2021)

Докторант кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, канд. фарм. наук, асистент А. О. Савич під час доповіді (25-27 лютого 2021)

Окрім цього у вигляді постерних презентацій були представлені результати досліджень аспірантів кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Ольги Скринчук у співавторстві з асистентом кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Слободянюк Людмилою Володимирівною на тему «Determination of carboxylic acids of Crambe cordifolia and Crambe koktebelica roots» (науковий керівник проф. Марчишин С. М.) та Лілії Костишин у співавторстві з асистентом кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Будняк Лілією Іллівною на тему «Determination of amino acids content in Saponaria officinalis L.» (науковий керівник проф. Марчишин С. М.).

Асистент кафедри А. О. Савич взяла участь у міжнародній дистанційній науково-практичній конференції «Modern approach of experimental and preclinical pharmacology», яка відбулася на базі Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету 19 лютого 2021 року, м. Харків.

А. О. Савич під час участі у міжнародній дистанційній науково-практичній конференції «Modern approach of experimental and preclinical pharmacology» (19 лютого 2021 року)

Асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою А. О. Савич взяла участь у тренінгу з ЯМР-спектроскопії (7-9 листопада 2020 року), який організували спеціалісти лабораторії ЯМР-спектроскопії Університету Мансури (Єгипет). Практично орієнтоване професійне навчання відбулося в онлайн форматі. Головним лектором тренінгу був професор кафедри фармацевтичної хімії, керівник лабораторії ЯМР-спектроскопії, координатор співпраці ТНМУ і Університету Мансури Хусейн І.Ель-Саббах (Prof. Dr. Hussein I. El-Subbagh, Ph.D., D.Sc.).

Асистент А. О. Савич під час участі у тренінгу з ЯМР-спектроскопії (2020 рік)

Викладач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою асист. Савич А. О. взяла участь у Міжнародній Е-конференції «Сучасна фармація: питання, виклики та очікування» (Сontemporary pharmacy: issues, challenges and expectations), що відбулася 23 жовтня 2020 р. на базі Каунаського медичного університету (Литва). Конференція була присвячена дослідженням у сфері фармацевтичних наук. Наукова зустріч була проведена в режимі онлайн за допомогою програмного забезпечення Microsoft Teams. На конференції асист. Савич А. О. презентувала доповідь на тему: «Вплив рослинного збору на білковий обмін у щурів з дексаметазон-індукованою інсулінорезистентністю» (Effect of the herbal mixture on protein metabolism in dexamethasone-induced insulin resistant rats).

Доповідь асистента А. О. Савич на Міжнародній Е-конференції (2020 рік)

20-21 лютого 2020 року завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТНМУ, професор Марчишин С.М., а також викладачі кафедри доц. Шанайда М.І. і канд. фарм. наук, асист. Савич А.О. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Planta+. Досягнення та перспективи», яка відбулася на базі Національного медичного університету імені О.Богомольця у Києві. Конференція була присвячена 95-річчю від дня народження видатної вченої у галузі фітохімії та створення фітопрепаратів – професора Ніни Максютіної.

Учасниками конференції були науковці з різних регіонів України та з-за кордону. Найбільша іноземна делегація прибула з Литви (більше 10 учасників), були також представники з Польщі, Туреччини, США та Росії. Українські науковці представили науково-дослідні установи, фармацевтичні підприємства та університети Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Лубнів, Тернополя тощо. Всього за два дні роботи конференції було виголошено 15 пленарних та більше 30 секційних доповідей.

У доповідях на пленарних та секційних засіданнях були представлені передові досягнення у галузі фітохімічних та фармакологічних досліджень лікарських рослин та фітопрепаратів, обговорювались актуальні проблеми пошуку нових лікарських фітозасобів, технології їх виготовлення; відбувся також обмін досвідом щодо виробництва фітозасобів в Україні та за її межами. Від учасників конференції були отримані запрошення на наступні конференції фармацевтичного спрямування та цікаві пропозиції подальшої співпраці. На початку пленарного засідання спогадами про професора Максютіну Н.П. поділилася завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТНМУ, проф. Марчишин С.М. З усними доповідями у секціях виступили доц. Шанайда М.І. (Determination of phenolic compounds in some Lamiaceae species by chromatographic methods – Shanaida M.I., Golembiovska O.I., Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P.) та асист. Савич А.О. (Скринінгове дослідження антигіперглікемічної активності рослинних антидіабетичних зборів, що застосовуються у народній медицині – Савич А.О., Марчишин С.М.).

У колі учасників конференції: зліва-направо – проф. Костинська Н. Є., проф. Марчишин С.М., проф. Ніженковська І. В., проф. Зайченко Г.В., проф. Кисличенко В.С. (2020 рік)

проф. Марчишин С.М. головує секційне засідання (2020 рік)

Проф. Марчишин С.М. та асист. Савич А.О. у перерві між засіданнями конференції (2020 рік)

Канд. фарм. наук, асист. Савич А.О. під час доповіді на секційному засіданні (2020 рік)

У 2005, 2008, 2012, 2016 та 2019 роках на базі кафедри зорганізовано і проведено п'ять Всеукраїнських наукових конференцій “Хімія природних сполук” (з міжнародною участю), у роботі яких взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, а також з Польщі. 30-31 травня 2019 року була проведена V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук», організована кафедрою фармакогнозії з медичною ботанікою та кафедрою фармації ННІ післядипломної освіти ТДМУ.

Загалом на конференцію прибуло понад 60 фахівців у галузі фармації і медицини.

У конференції взяли участь представники 22 різних організацій України та Польщі, серед яких 8 університетів медичного і фармацевтичного профілю, 3 університети немедичного профілю, 2 науково-дослідних інститути НАН України, 1 навчальний заклад Польщі (м. Ополе), Національний ботанічний сад імені М.Гришка НАН України, Ботанічний сад Львівського національного університету імені І.Франка, Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (м. Харків), ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Галичфарм» (м. Львів).

Практичним завданням конференції були питання виділення, ідентифікації, встановлення біологічної активності низки біологічно активних речовин лікарських рослин, виявлення їх за допомогою сучасних методів аналізу. Також обговорювалася стандартизація лікарської рослинної сировини, рослинних препаратів, згідно з вимогами Державної Фармакопеї України (ДФУ).

Під час конференції піднімалися такі важливі питання, як збереження природних ресурсів та використання фітопрепаратів у комплексному лікуванні чималої кількості захворювань.

Проф. С.М. Марчишин виступає з вітальним словом під час V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук» (2019 рік)

12 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) пройшов Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, на який було подано понад 20 наукових робіт із закладів вищої освіти практично зі всіх регіонів України. Для участі у ІІ турі було відібрано 13 найкращих робіт.

За результатами проведеного конкурсу спеціальним дипломом «За волю до перемоги» нагороджено студентку ТНМУ Войтів Ксенію, яка захищала наукову роботу "Дослідження сполук вторинного синтезу, антиоксидантної активності та мікроскопічних ознак трави васильків американських (Ocimum americanum L.)" Науковий керівник: доцент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТНМУ Шанайда М. І.

Студенти-учасники конкурсу у Національному фармацевтичному університеті (2019 рік)

Під час проведення наукових досліджень у науково-дослідних лабораторіях кафедри та закордоном (2013-2019 роки)


У 2005, 2008, 2012, 2016 та 2019 роках на базі кафедри зорганізовано і проведено п'ять Всеукраїнських наукових конференцій “Хімія природних сполук” (з міжнародною участю), у роботі яких взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, а також з Польщі.

Викладачі кафедри систематично приймають участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференції, проходять стажування за кордоном (Франція, Польща). Підписано ряд договорів про наукову співпрацю (з Університетом м. Ополє, Польща, 2018 рік та ін.). Результати досліджень публікуються у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Викладачі кафедри - активні учасники міжнародних наукових конференцій; вони також виступають науковими керівниками студентських наукових робіт, які відзначені спеціальними дипломами на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт (фото внизу).

Проф. С.М. Марчишин - учасник Всеукраїнської наукової конференції (травень 2018 року)

Під час VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (вересень 2018 року)


У наукових дослідженнях викладачів та студентів використовується сировина, вирощена та заготовлена на дослідних ділянках НОК "Червона калина" ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського.

Наукова продукція викладачів кафедри: монографії, статті, матеріали конференцій, сертифікати про участь в конференціях, патенти

Студентка четвертого курсу фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Оксана Щур здобула третє місце на II-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» (науковий керівник – проф. Марчишин С.М.). Конкурс відбувся 18 квітня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) у рамках проведення ювілейної XXV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка є традиційною у НФаУ. Конкурс відбувався у два етапи. Під час першого члени галузевої конкурсної комісії рецензували отримані наукові роботи студентів з вищих навчальних закладів України. Серед низки поставлених вимог до наукових робіт були самостійне виконання досліджень, опрацювання і належне оформлення експериментальних даних з актуальних проблем у галузі фармації, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення та можуть бути впроваджені у виробництво або використані у навчальному процесі. Рецензування наукових робіт претендентів відбулося з залученням спеціалістів провідних вищих навчальних закладів України.

Щур Оксана під час конкурсу у Національному фармацевтичному університеті та під час нагородження кращих робіт (2018 рік)

Під час проведення Всеукраїнської наукової конференціі “Хімія природних сполук” , проведеної на базі ТДМУ (2016 рік)

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах. Під керівництвом проф. Марчишин С. М., доц. Керничної І.З., доц. Шанайди М. І., доц. Дахим І. С. та доц. Демидяк О.Л. виконуються дипломні роботи із ідентифікації та визначення кількісного вмісту біологічно активних сполук у рослинній сировині. В 2015-2016 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 3 дипломних роботи іноземними студентами та 2 дипломні роботи вітчизняними студентами.

Студенти 5 курсу під час виконання досліджень по визначенню вмісту біологічно активних сполук у аналізованій сировині у науковій лабораторії кафедри (2016 рік)

Студенти із співкерівником дипломних робіт - асистентом Дахим І. С. та старшим лаборантом кафедри Гусак Л. В. (2016 рік)