На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін: “Фармацевтична ботаніка”, “Фармакогнозія”, “Ресурсознавство лікарських рослин”, "Лікарські рослини світової медицини " (дисципліна за вибором), "Фітотерапія" (дисципліна за вибором), "Нутріциологія" (дисципліна за вибором), "Аромологія" (дисципліна за вибором) та "Лікарські рослини та принципи фітотерапії" (дисципліна за вибором) для студентів 2-5 курсів фармацевтичного та медичного факультетів та факультету іноземних студентів. 

З усіх дисциплін викладачами кафедри читаються лекції з використанням мультимедiйного забезпечення. Розроблено та розміщено в мережі Moodle усі необхідні матеріали для підготовки студентів до занять. Підготовлені та щорічно оновлюються робочі програми та силабуси з дисциплін українською та англійською мовами.

Для контролю знань студентів викладачами  підготовлені у відповідній кількості тестові завдання  на паперових носіях та у системі Moodle з дисциплін кафедри, які систематично оновлюються. На заняттях систематично використовуються бази тестів та здійснюється їх обговорення в рамках  підготовки до ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2.  Під час навчальних практик щорічно оновлюються гербарні зразки рослин та лікарської рослинної сировини, які вирощуються на ботаніко-фармакогностичних ділянках НОК “Червона калина”.

14 жовтня 2023 року у рамках навчальної практики з фармакогнозії студенти 3 курсу фармацевтичного факультету ознайомилися із декоративними, лікарськими, тропічними і субтропічними видами рослин, які зростають на території ботанічного саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Цікаву і змістовну екскурсію провів директор ботанічного саду, кандидат фармацевтичних наук, доцент Ростислав Гулько.

Студенти також відвідали аптеку-музей, познайомилися з історією створення аптечної справи на Західній Україні, переглянули раритетні експонати, зацікавилися історією екстемпоральної рецептури.

На фото: Під час екскурсії у ботанічний сад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2023 рік)

Практичні заняття у 2022-23 навчальному році проводяться на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою із дотриманням усіх протиепідемічних заходів та заходів щодо організації та проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану. Лекції для студентів проходять у он-лайн режимі.

Доц. І. Дахим та доц. О. Демидяк під час проведення атестації випускників (2023 рік)

Професор С.  Марчишин, доц. О. Демидяк та доц. І. Дахим під час проведення іспитів у здобувачів вищої освіти третього року навчання (2023 рік)

Доц.Слободянюк Л. В. на практичному занятті із фармакогнозії із студентами 305 групи (2022 рік)

Доц. Демидяк О. Л. на практичному занятті із фармакогнозії із студентами 303 групи (2022рік)

Асист. Паращук Е. А. на практичному занятті із фітотерапії із студентами 305 групи (2022 рік)

Заготівля лікарської рослинної сировини на аптекарському городі (2021 рік)

Практичні заняття у 2021-22 навчальному році проводяться на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою із дотриманням усіх протиепідемічних заходів.  Лекції для студентів проходять у он-лайн режимі.

Доц. Дахим І. С. на практичному занятті із фармакогнозії із студентами 301 групи (2021 рік)

Доц. Демидяк О. Л. під час проведення практичного заняття із фармакогнозії із студентами заочної форми навчання (2021 рік)

Під час проведення іспиту із фармакогнозії (2021 рік)

У зв'язку із введенням карантину на території України у березні 2020 року навчання у Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського згідно наказу ректора № 136 від 16.03.2020 року було переведено на дистанційну форму. Здача залікової весняно-літньої сесії відбувалася із використанням системи Moodle та Skype. Із 1 вересня 2020 року заняття для студентів ведуться в он-лайн режимі за допомогою програми Microsoft Teams.

Доц. І.С. Дахим під час проведення он-лайн практичного заняття із фармакогнозії  (2020рік)

Асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою А. О. Савич пройшла науково-практичне стажування «Нові та інноваційні методи навчання» (The international postgraduate practical internship "New and innovative teaching methods") на базі  Краківського економічного університету, Краків, Республіка Польща (University of Economics of Krakow, 120 год), 04-29 травня 2020.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з предмету «Фармацевтична ботаніка» (дисципліна викладається на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою, завідувач кафедри – професор Марчишин С.М.) відбувся 20-22 березня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Олімпіада з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» проводилась вперше в Україні. Дві студентки-третьокурсниці фармацевтичного факультету ТДМУ (Когут Мар’яна та Гвоздик Наталія, науковий керівник – доц. Шанайда М.І.) доклали чимало зусиль, щоб відстояти честь університету на всеукраїнському рівні. Усього за призові місця змагалися 30 студентів з різних медичних та фармацевтичного вишів України. За результатами усіх виконаних завдань упродовж двох турів – теоретичного і практичного – третє місце в олімпіаді виборола студентка ТДМУ Гвоздик Наталія. 

Доц. Шанайда М. І. із студентками-учасницями олімпіади (2019 рік)

Гвоздик Наталію нагороджено дипломом ІІІ ступеня (2019 рік)

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відпрацювань студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: вміти аналізувати лікарську рослинну сировину згідно схем макро- та мікроскопічного аналізу, вміти якісно та кількісно визначати вміст біологічно активних речовин у рослинній сировині, отримати консультацію щодо тестів "Крок-1" та "Крок-2". 

Під час мікроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини. Асист. Слободянюк Л. В.  (на фото зліва) та асист. Атаманчук Т.О. (на фото справа) проводять заняття із фармакогнозії  (2019  рік)

Доц. Кернична І.З. (на фото зліва) та асист. Паращук Е.А. (на фото справа) проводять практичні заняття (2019 рік)

Викладачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою постійно звертають увагу студентів на  засвоєння та оволодіння останніми практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація", які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті. 

Доц. Демидяк О.Л. (на фото зліва) та доц. Шанайда М.I. (на фото справа) під час  підготовки до здачі практичних навичок  із фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки (2012 рік)

Проф. С.М.Марчишин (на фото зліва) проводить практичне заняття із фармакогнозії . доц. М.І.Шанайда (на фото справа) проводить екскурсію із навчальної практики з фармацевтичної ботаніки (2012рік)

Працівниками кафедри видано методичнi вказiвки з дисциплін кафедри, робочі зошити до занять, складені згідно кредитно-модульної системи, та щоденники практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії українською та англійською мовами. У навчальному процесі використовуються видані науковцями кафедри  монографії: „Лікарські рослини Тернопільщини”, „Лікує пирій”, „Арніка лікує”, „Липа лікує”, „Перстач лікує”, "Стокротки лікують", "Чорнобривці лікують".

     За період з 2015 року професором С.М. Марчишин у співавторстві підготовлено та видано підручники "Фармакогнозія" (2015), „Pharmaceutical Botany”, "Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини", російськомовний підручник "Фармакогнозия"; "Методику підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії" (т. 1, 2) та ін.