Монографії, видані викладачами кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою:

 • Savych A. O., Marchyshyn S. M. Phytochemical composition of the herbal mixtures, which causes their effectiveness in diabetes mellitus // Challenges and achievements of medical science and education: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020, PР. 276-290.

 • Марчишин С. М., Луканюк М. І. , Шостак Л. Г. Первоцвіт лікує. Тернопіль : ТДМУ, 2017. 39 с

 • Марчишин С. М., Стойко Л. І. Золототисячник лікує. Тернопіль : ТДМУ, 2017. 47 с.

 • Марчишин С. М., Мілян І. І. Вероніка лікує. Тернопіль : ТДМУ, 2016. 39 с.

 • Марчишин С. М., Дахим І. С. Стокротки лікують. Тернопіль : ТДМУ, 2015. 30 с.

 • Марчишин С. М., Бердей Т. С. Чорнобривці лікують. Тернопіль : ТДМУ, 2015. 30 с.

 • Марчишин С. М., Луканюк М. І. Липа лікує. Тернопіль : ТДМУ, 2013. 72 с.

 • Марчишин С. М., Амброзюк О. Б. Перстач лікує . Тернопіль : ТДМУ, 2012. 51 с.

 • Марчишин С., Демидяк О. Арніка лікує. Т.: Підручники і посібники, 2009. 64 с.

 • Марчишин С.М., Сушко Н.О. Лікарські рослини Тернопільщини. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2007. 312 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою:

 • Патент UA 151431 на кор. модель, МПК (2022.01) A61K 9/00, A61J 3/00 / Cпосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною та антиоксидантною активністю / С. М. Марчишин, Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. І. Волощук, О. Я. Скринчук, О. Л. Демидяк. – № u2022 00402; заявл. 01.02.2022; опубл. 20.07.2022, Бюл. № 29.

 • Патент UA 125809 на винахід, МПК A61K 36/533 (2006.01), A61K 36/288 (2006.01), A61K 36/534 (2006.01), A61K 36/738 (2006.01), A61K 36/45 (2006.01), A61P 5/48 (2006.01), A61K 125/00 (2006.01), A61K 127/00 (2006.01), 61K 131/00 (2006.01) / Антидіабетичний збір лікарських рослин / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № а2020 07024; заявл. 02.11.2020; опубл. відом. про заявку 04.05.2022, Бюл. № 18. Опубл. відом. про держ. реєстрацію 08.06.2022, Бюл. № 23.

 • Патент UA 147964 на кор. модель, МПК (2021.01) A61K 35/00 / Cпосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною та ранозагоювальною активністю / Марчишин С. М., Слободянюк Л. В., Волощук Н. І., Івасюк І. М. № u 2021 005012; заявл. 08.02.2021; опубл. 23.08.2021, Бюл. № 25.

 • Патент UA 147133 на кор. модель, МПК(2006), B01D11/00, A61J3/02 (2006.01), A61K133/00, A61P25/20 (2006.01), A61P29/00 / Спосіб одержання рослинної субстанції з седативною та протизапальною дією / С. М. Марчишин, Г. Р. Козир, Л. В. Слободянюк, О. В. Полонець, Ю. В. Каріна, М. С. Гарник. - № u202007312; заявл. 16.11.2020; опубл.14.04.2021, Бюл. № 15/2021.

 • Патент UA 147132 на кор. модель, МПК(2006), A61J3/00, A01H1/00, A61L101/56 (2006.01) / Cпосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та седативною дією із листя хризантеми садової багаторічної сорту пектораль / С. М. Марчишин, Г. Р. Козир, Л. В. Слободянюк, О. В. Полонець. - № u202007307; заявл. 16.11.2020; опубл.14.04.2021, Бюл. № 15/2021.

 • Патент UA 145468 на кор. модель, МПК (2006) A61K 36/00, A61K 36/533 (2006.01), A61K 36/288 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), A61K 125/00, A61K 127/00, A61K 131/00) / Збір лікарських рослин № 3 для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № u202004506; заявл. 20.07.2020; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.

 • Патент UA 145469 на кор. модель, МПК (2006) A61K 36/00, A61P 3/10 (2006.01), A61K 125/00, A61K 133/00 / Збір лікарських рослин № 4 для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № u202004507; заявл. 20.07.2020; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.

 • Патент UA 145621 на кор. модель, МПК (2006) A61K 36/00, A61K 36/288 (2006.01), A61K 36/899 (2006.01), A61K 125/00, A61K 133/00, A61P 3/10 (2006.01) / Збір лікарських рослин № 7 для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № u202004511; заявл. 20.07.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24.

 • Патент UA 145619 Україна, МПК (2006) A23F 3/34 (2006.01), A61K 36/00, A61K 36/899 (2006.01), A61K 125/00, A61K 133/00, A61P 3/10 (2006.01) / Збір лікарських рослин № 13 для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № u202004509; заявл. 20.07.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24.

 • Патент UA 145620 UA Україна, МПК (2006) A61K 36/288 (2006.01), A61K 36/45 (2006.01), A61K 36/533 (2006.01), A61K 36/534 (2006.01), A61K 36/738 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), A61K 125/00, A61K 127/00, A61K 131/00 / Збір лікарських рослин № 19 для профілактики та лікування цукрового діабету 2 типу / А. О. Савич, С. М. Марчишин. – № u202004510; заявл. 20.07.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24.

 • Патент № 139946: МПК (2020.01), А61К 36/00, С11В 1/04 (2006.01), С11В 1/10 (2006.01), А61Р 11/10 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з відхаркувальною та антимікробною активністю / С. М. Марчишин, Е. А. Паращук, Г. Р. Козир, Л. В. Слободянюк, Н. І. Ткачук, Н. І. Волощук - u 2019 08377; заявл. 16.07.2019; опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2.

 • Патент № 120969 (на винахід) С2: МПК (2020.01), А61К 36/739, А61Р 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною активністю /С. М. Марчишин, В. В. Кудря, Г. Р. Козир, Г. І. Фещенко - u 2018 01228; заявл. 08.02.2018; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

 • Патент № 142018 U Україна, МПК (2020.01) А61J 3/00 А01H 1/02 (2006.01) А61Р 29/00 A61K 133/00 (2006.01). Одержання рослинного засобу з протизапальною активністю / С. М. Марчишин, А. В. Сініченко, Л. І. Будняк, Л. В. Слободянюк – u 2019 10344; заявл. 15.10.2019; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

 • Патент № 142427 U Україна, МПК (2020.01) А61К 36/00 С11В 1/04 (2006.01) С11В 1/10 (2006.01) А61Р 11/10 (2006.01). Одержання рослинної субстанції з відхаркувальною активністю / Марчишин С. М., Сініченко А. В., Будняк Л. І., Слободянюк Л. В., Волощук Н. І. – u 2019 10364; заявл. 15.10.2019; опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.

 • Патент № 133501 Україна. МПК (2006). A61K 36/28 (2006.01), A61K 135/00, A61P 1/16 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з жовчогінною активністю / Марчишин С.М., Басараба Р.Ю., Васенда М.М., Козир Г.Р.; Слободянюк Л.В. Заявл. 02.11.2018, опубл. 10.04.2019 Бюл. №7.

 • Патент № 122778 Україна, МПК (2017.01) А61К 9/00 А61K 36/28 (2006.01) A61P 7/00. Спосіб одержання субстанції з гіпоглікемічною дією з кореневих бульб якона / Марчишин С. М., Гудзь Н. А., Васенда М. М., Волощук Н. І. – u 2017 07866; заявл. 27.07.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

 • Патент № 122804 Україна, МПК (2017.01) А61N 65/00 А61К 9/19 (2006/01) A61P 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Фещенко Г. І., Олещук О. М., Козир Г. Р., Ткачук Н. І., Кошова О. Ю – u 2017 08078; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

 • Патент № 122803 Україна, МПК (2017.01) А61J 3/00 А61К 9/00 А61K 36/605 (2006.01) A61P 7/00. Спосіб одержання комбінованої рослинної субстанції з гіпоглікемічною дією / Марчишин С. М., Гудзь Н. А., Васенда М. М., Волощук Н. І. - u 2017 08076; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

 • Патент № 123718 Україна, МПК (2018.01) А61К 9/00 А61K 36/00 А61Р7/00. Спосіб отримання рослинної субстанції з гіпоглікемічною дією / Марчишин С. М., Гудзь Н. А., Васенда М. М., Волощук Н. І. – u 2017 07859; заявл. 27.07.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

 • Патент № 123729 Україна, МПК (2018.01) А61К 31/05 (2006.01) А61К 36/53 (2006.01) A61P 29/00. Спосіб отримання рослинної субстанції з антиексудативною активністю / Марчишин С. М., Гусак Л. В., Дахим І. С. – u 2017 08097; заявл. 03.08.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

 • Патент № 125717 Україна, МПК (2018.01) А61К 36/739 (2006.01) А61K 38/56 (2006.01) А61К 45/06 (2006.01) А61К 9/14 (2006.01) А 61Р 20/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Кудря В. В., Козир Г. Р., Фещенко Г. І. – u 2017 11796; заявл. 04.12.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.

 • Патент № 127365 Україна, МПК А61К 9/08 (2006.01) А61K 36/53 (2006.01) В01D 11/04 (2006.01) А 61Р 3/10 (2006.01). Отримання рослинної субстанції з гіпоглікемічною активністю / Марчишин С. М., Гусак Л. В., Міщенко Л. Т. – u 2018 02292; заявл. 05.03.2018; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.

 • Патент № 125006, Україна, A61K 36/53 (2006.01), A61P 29/00. Спосіб одержання рослинної субстанції із протизапальною та анальгетичною дією з трави чаберу садового / Шанайда М. І., Олещук О. М., Белей Н. М., Шанайда В.В., заявл. 04.12.2017, опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

 • Патент №126437, Україна, A61K 36/53 (2006.01) A61P 25/20 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з седативною дією на основі трави змієголовника молдавського / Шанайда М. І., Олещук О. М., Шанайда В. В. , заявл. 04.12.2017, опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.

 • Патент №126513, Україна, МПК (2018.01) A61K 36/00 A61P 29/00. Застосування сухого екстракту трави васильків американських як засобу із протизапальною активністю / Шанайда М. І., Белей Н. М., Голембіовська О. І., заявл. 04.01.2018 р., опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.

 • Патент №121020, UA Україна, МПК А61К36/515, А61J3/02, A61P31/04. Спосіб одержання субстанції з антибактеріальною активністю / Марчишин С.М., Стойко Л.І., Васенда М.М., Ткачук Н.І. - u 201705522 ; заявл. 06.06.17 ; опубл. 27.11.17, Бюл. № 22.

 • Патент № 114887 Україна, МПК (2017.01) А61К 36/00 Збір лікарських рослин для корекції пізнього періоду краніоскелетної травми / Серватович А.А., Гудима А.А., Марчишин С.М. – u 2016 09862; заявл. 26.09.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

 • Патент№ 116094 Україна, МПК А61К 9/10 А61К 125/00 А61Р 11/10 Спосіб одержання рослинної субстанції з відхаркувальною активністю / Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Волощук Н.І. – u 2016 11199; заявл. 07.11.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 9.

 • Патент № 116777 Україна, МПК (2017.01) А61К 9/00, А61К 127/00 А61Р 11/12. Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною активністю / Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Рудник А.М., Волощук Н.І. – u 2016 11200; заявл. 07.11.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11.

 • Патент № 119040 Україна, МПК (2017.01) А61К 36/00, А61Р 25/00. Спосіб отримання рослинної субстанції з седативною та антидепресивною дією / Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Васенда М.М., Козир Г.Р., Сопель О.М., Волощук Н.І. – u 2017 02242; заявл. 10.03. 2017; опубл. 11.09.2017, Бюл. № 17.

 • Патент № 107965 Україна, МПК (2016.01) А61К 36/28, А61К 9/08 А61Р 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції із трави вероніки лікарської / Марчишин С.М., Мілян І.І., Козир Г.Р., Рудник А.М., Ковальова Є.О., Штриголь А.Ю.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Мілян І.І., Козир Г.Р., Рудник А.М., Ковальова Є.О., Штриголь А.Ю. - u2016 00140; заявл. 04.01.2016; опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.

 • Патент № 104161 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 3/10. Збір лікарських рослин для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу / Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю. – u 2015 07752; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл. №1.

 • Патент № 109917 Україна, МПК (2016.01) В01D 11/00 А61К 36/00, А61К 9/08 А61К 125/00 А61Р 3/10. Спосіб отримання рослинної субстанції з гіпоглікемічною дією / Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Волощук Н.І., Козир Г.Р., Рудник А.М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Зарічанська О.В., Волощук Н.І., Козир Г.Р., Рудник А.М - u2016 04032; заявл. 13.04.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.

 • Патент № 109891 Україна, МПК (2016.01) А23F 3/34 А61К 36/52, А61К 36/533 А61К 36/704 А61К 36/73 А61Р 13/10. Збір лікарських рослин з діуретичною і нефропротекторною дією / Марчишин С.М., Дорошенко О.Г., Козир Г.Р., Койро О.О., Чорна Н.С.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Дорошенко О.Г., Козир Г.Р., Койро О.О., Чорна Н.С. - u2016 03360; заявл. 31.03.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.

 • Патент № 100731 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 11/10 А61Р 29/00. Отримання рослинної субстанції з відхаркувальною та протизапальною активністю / Марчишин С.М., Дахим І.С., Луканюк М.І.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Дахим І.С., Луканюк М.І. - u2015 01014; заявл. 09.02.15; опубл. 10.08.15, Бюл. №15.

 • Патент № 93512 UA Україна, МПК A 61 K 36/28, A 61 K 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з жовчогінною та гепатопротекторною активністю / Марчишин С. М., Козир Г. Р., Бердей Т. С. – № u 2014 02606; заявл. 14.03.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.

 • Патент № 89067 Україна, МПК Аб1К 35/00, Аб1К 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною, репаративною дією / Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.. - u201312798; заявл. 04.11.13 ; опубл. 10.04.14, Бюл. №7.

 • Патент № 76694 UА. Україна, (51) МПК (2013.01), А61К 36/00, А61К 9/08 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною та гепатопротекторною активністю / С. М. Марчишин, О.Б. Амброзюк, Л.В. Яковлєва. – № u 2012 08293; заявл. 06.07.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1, 2013 р.

 • Патент №84099 UА. Україна, (51) МПК (2013.01), А61К 36/00, А61Р 37/08 (2006.01). Отримання полісахаридного комплексу з антигістамінною активністю / С. М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк, О.Б. Леницька. – № u 2013 04423; заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

 • Патент №84100 UА. Україна, (51) МПК (2013.01) А61К 36/00. Отримання фармакологічно активної субстанції з протизапальною активністю / С. М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк, Л.В. Яковлєва. – № u 2013 04424; заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

 • Патент № 70207 UА. Україна, (51) МПК (2012), А61К 9/08. Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічно-активної субстанції з рослинної сировини / Н.В. Челін, С. М. Марчишин, О.Л. Демидяк. – № u 2012 00892; заявл. 30.01.2012; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10, 2012 р.

 • Патент № 73556 UА. Україна, (51) МПК (2012.01), А61К 35/00. Збір лікарських рослин для лікування і профілактики хворих з алергічними захворюваннями / С. М. Марчишин, Л.В. Яковлєва, С.С. Козачок, О.Б. Леницька. – № u 2012 03896; заявл. 30.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18, 2012 р.

 • Патент №41203 U. Україна, (51) МПК (2009), А61К 36/00. Спосіб отримання фармакологічно активної субстанції із трави пирію повзучого / О.Б. Калушка, С. М. Марчишин. – u200814366; заявл. 15.12.2008; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9, 2009 р.

 • Патент №7213 U. Україна, МПК А61К35/78. Спосіб отримання фармакологічно активної субстанції з рослинної сировини / С.М. Марчишин, Л.В. Яковлєва, С.М. Дроговоз, М.М. Тимченко. – u 20041108899; Заявлено 01.11.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.

 • Патент № 34254 U. Україна, МПК С11В1/10 (2008.01). Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною активністю / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, О.Ю. Кошова. – u200800680. Заявлено 01.11.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.