ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

  • Фармакогнозия: базовый учебник для студ. высш. фармац. учеб. заведений (фармак фак.) IV уровня аккред..; изд. дораб. и доп. / В.С. Кисличенко ,И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост; под. ред. В.С. Кисличенко.- Харьков: НФаУ, Золотые страницы , 2017. 776 с.

  • Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. вищ. навч. закл. (фармац. ф-тів) ІV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. Х.: НФаУ. Золоті сторінки, 2015. 736 с.

  • Рharmaceutical Botany: textbook / T.M. Gontova, A.H. Serbin, S.M. Marchyshyn et. al; edited by T.M. Gontova. Ternopil: TSMU, 2013. 380 p.

  • Лікарські рослини Тернопільщини / С.М. Марчишин , Н.О. Сушко .Т.: Навчальна книга Богдан, 2007. 312с.


ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

  • Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред.: В. С. Кисличенко, С. В Огарь. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. Т. 1.

  • Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред.: В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. Т. 2. 304 с.

  • Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В.М. Ковальов, С.М. Марчишин, О.П. Хворост та ін.] ; за ред. В.М. Ковальова, С.М. Марчишин. Тернопіль : ТДМУ, 2014. 264 с.

  • Ботаніка. Навчально-польова практика. Навч. посібник / С. М. Марчишин, Р. Є. Нечай, М. І. Шанайда. Тернопіль : ТДМУ, 2006. 200 с.