Кафедру фармакогнозії з біологією та медичною генетикою було створено 30 червня 2000 року наказом ректора № 151 Тернопільської державної медичної академії, а виконувачем обов’язків завідувача кафедри було призначено кандидата фармацевтичних наук, доцента С. М. Марчишин.

Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою була створена 1 липня 2003 року. Завiдувачем кафедри була доктор біологічних наук, професор Л.С. Фіра.

Завiдувачем кафедри з 2009 р. призначено доктора фармацевтичних наук, професора С.М. Марчишин. 

      Колектив кафедри:  внизу - зліва направо: доц. М.І. Шанайда , проф. С.М. Марчишин,  ст.лаборант М.І.Козяр; вверху - зліва направо:  асист. І.С. Дахим, ст. викл. Кернична,  доц. О.І. Грималюк, ст. лаборант М.І. Луканюк, асист. Т.С. Бердей, асист. О.Л. Демидяк (2009 рік)

        У 2015 році на кафедрi працювали: проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Демидяк О.Л., доц. Кернична I.З., асист. Бердей Т.С., асист. Дахим І.С., асист. Козачок С.С., ст. лаборант Потішний І. М., ст. лаборант Гусак Л.В.

Колектив кафедри: внизу - зліва направо: доц. М.І. Шанайда , проф. С.М. Марчишин,  доц. О.Л.Демидяк; вверху - зліва направо:  асист. І.С. Дахим, ст. лаборант І.М. Потішний, ст. лабор. Л.В. Гусак, асист. Т.С. Бердей, доц. І.З. Кернична, асист. С.С. Козачок (2015 рік)

У 2017 році на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою працювали: проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Демидяк О.Л., доц. Кернична I.З., доц. Дахим І.С., асист. Гусак Л.В.,  асист. Паращук Е. А., ст. лаборант Атаманчук Т. О.

Колектив кафедри: внизу - зліва направо: доц. М.І. Шанайда , проф. С.М. Марчишин,  доц. О.Л. Демидяк; вверху - зліва направо:  доц. І.З. Кернична, асист. Л.В. Гусак, ст. лабор. Т.О. Атаманчук, асист. Е.А. Паращук, доц. І.С. Дахим (2017 рік)

Колектив кафедри: внизу - зліва направо: доц. М.І. Шанайда , проф. С.М. Марчишин,  доц. О. Л. Демидяк; вверху - зліва направо:  доц. І. З. Кернична, асист. Е. А. Паращук, асист. Л. В. Гусак, ст. лабор. Т. О. Атаманчук, ст. лабор. Л. І. Сірко (2018 рік).

Колектив кафедри: внизу - зліва направо: доц. О. Л. Демидяк  асист. Л. В. Гусак, проф. С.М. Марчишин,  доц. І. З. Кернична, асист. С. С. Козачок; вверху - зліва направо:  асист. Е. А .Паращук, доц. М. І. Шанайда, доц. І. С. Дахим (2021 рік)

У даний час на кафедрi працюють: проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Демидяк О.Л., доц. Кернична I.З., доц. Дахим І.С., доц. Слободянюк Л.В., доц. Савич А.О., асист. Паращук Е.А., ст. лаборант Козяр М.І.,  лабор. Кралька Н.М.

Штат кафедри фармакогнозiї з медичною ботанiкою в 2022-2023 навчальному році налічував: 1 професора, 6 доцентів, 1 асистента та 2 лаборантів.

Колектив кафедри: внизу - зліва направо:  асист. Л. І. Павлова , проф. С. М. Марчишин, ст.лабор. М. І. Козяр; вверху - зліва направо:  доц. О. Л. Демидяк, лабор. Н. М. Кралька,доц. І. С. Дахим, доц. Л. В. Слободянюк, асист. Е. А. Паращук, доц. І. З. Кернична, доц. М. І. Шанайда (2022 рік).

      На кафедрі здійснюється викладання дисциплін українською та англійською мовами, а саме: фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, фітотерапії (вибіркова дисципліна), нутріциології (вибіркова дисципліна) та лікарські рослини світової медицини (дисципліна за вибором) та аромології у фармації (вибіркова дисципліна).

На фото (зліва  направо) : проф. С.М. Марчишин,  асист. Т.С. Бердей, ст. викл. І.З. Кернична проводять практичні заняття із фармакогнозії  та фармацевтичної ботаніки  (2010 рік)

Для iноземних студентiв із фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин створено робочі програми та методичні вказівки англійською мовою. З усіх дисциплін кафедри викладачами читаються лекції з використанням мультимедiйного забезпечення.

Доц. М.І. Шанайда (зліва),  асист. І.С. Дахим (справа) на практичному занятті зі студентами-іноземцями (2010 рік) 

        На заняттях систематично використовуються бази тестів та здійснюється їх обговорення в рамках підготовки до ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2. Викладачі кафедри систематично беруть участь у підготовці до видання збірників тестових завдань.

        У підпорядкуванні кафедри є ботанічний сад, де вирощують лікарські рослини, які вивчають на практичних заняттях. Під час навчально-польових практик систематично оновлюються гербарні зразки рослин та лікарської рослинної сировини. Щороку у травні-червні та вересні-жовтні студенти ІІ, ІІІ та ІV курсів фармацевтичного факультету разом із викладачами кафедри проходять практику у навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» ТНМУ.

Науково-дослідні ділянки кафедри на території НОК «Червона калина»  та бібліотека навчально-методичної літератури (2012 рік)

    У 2005, 2008, 2012, 2016, 2019 та 2022 роках на базі кафедри було організовано і проведено I-VІ Всеукраїнські наукові конференції “Хімія природних сполук”, присвячені дослідженню лікарських рослин та перспективам створення на їх основі нових лікарських засобів, стандартизації та організації виробництва ліків. У роботі конференцій у різні роки взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Запоріжжя, Ніжина, Полтави, Одеси, Ополє (Польща), Пулави (Польща),  Каунаса (Литва), Гданська (Польща), Любліна (Польща) тощо.

Учасники та гості IV Всеукраїнської наукової конференції “Хімія природних сполук" (2016 рік)

        У березні 2017 року кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою долучилась до святкування Шевченківських днів, які традиційно проводяться у ТДМУ, зорганізувавши лірично-поетичний вечір «Рослинний світ України у творчості Тараса Шевченка».

Вітчизняні та іноземні студенти - активні учасники вечора «Рослинний світ України у творчості Тараса Шевченка» (2017 рік)

 Присутні на вечорі мали нагоду переконатись, як талановито Тарас Шевченко звеличив у своїй творчості не тільки Україну і весь український народ, але й багатий рослинний світ нашого краю.