САВИЧ АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2012 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Клінічна фармація», у 2013 році – магістратуру з відзнакою і отримала звання «Магістр клінічної фармації». З 2015 року працює в ТНМУ: спочатку на посаді асистента, а з 2021 р. – доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою.

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакологічне та фітохімічне обґрунтування використання антидіабетичного рослинного збору в терапії цукрового діабету» під керівництвом д. фарм. н., проф. С. М. Марчишин за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (2018 р.).

Наукові інтереси:

Корекція гіперглікемічних станів за допомогою лікарських рослин та фітопрепаратів на їх основі. Брала участь у роботі ряду міжнародних наукових конференцій у вигляді усних доповідей, зокрема: Каунас, Латвія (23 жовтня, 2020); Афіни, Греція (25-27 лютого, 2021); Софія, Болгарія (13-16 травня, 2021) та ін. У 2020 р. пройшла міжнародне післядипломне практичне стажування «New and innovative teaching methods» (4 ECTS) на базі Краківського економічного університету, Республіка Польща (04-29 травня, 2020). Пройшла курс тренінгу з ЯМР-спектроскопії на базі Університету Мансури, Єгипет (7-9 листопада, 2020). Під керівництвом доц. Савич А. О. виконано 1 магістерську роботу. У 2019 році запланувала докторську дисертацію.

Наукові публікації:

Кількість друкованих наукових праць: понад 70, у тому числі 16 статей опублікованих в журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Wed of Science Core Collection, 20 статей у фахових вітчизняних журналах. Є автором (співавтором) 6 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа, 1 колективної монографії (Рига, Латвія).