СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2013 р. закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, у 2014 р. ― магістратуру з відзнакою і отримала звання «Магістр фармації».

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему: Фармакогностичне дослідження чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Mig.)" 23 травня 2018 р.

Наукові інтереси:

фармакогностичне дослідження культивованих лікарських рослин

Наукові публікації :

Опубліковано 98 публікацій, з них 94 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 61 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 методичні рекомендації затверджені Українським центром наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 9 патентів на корисну модель.