ДАХИМ ІРИНА СТЕПАНІВНА

У 2005 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, у 2010 р. ― магістратуру і отримала звання «Магістр фармації».

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичний аналіз стокроток багаторічних (Bellis perennis L.)» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2015).

Наукові інтереси:

фармакогностичне дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин.

Наукові публікації :

Є автором і співавтором 6 навчально-методичних і 46 наукових праць, 2 патентів та 1 інформаційного листа.