ДЕМИДЯК ОЛЬГА ЛЮТОСЛАВІВНА

У 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2009).

У 2015 році отримала вчене звання доцента. Керувала виконанням 2 дипломних робіт.

Наукові інтереси:

На даний час проводить наукові дослідження по фармакогностичному вивченню культивованих рослин родини Asteraceae.

Наукові публікації:

Є автором та співавтором 55 наукових праць: 16 статей, 3 патентів, 2 методичних вказівок, 2 інформаційних листів, 32 тез.