МАРЧИШИН СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

У 1973 році закінчила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "Фармація".

Наукова діяльність:

У 1983 р. захистила дисертацію кандидата фармацевтичних наук на тему: “Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки”. У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого”.

У 2000 р. брала участь у створенні фармацевтичного факультету ТДМА, протягом двох років була деканом факультету.

Протягом багатьох років була членом спеціалізованої вченої ради Д.64.605.03. при Національному фармацевтичному університеті.

Підготувала 25 кандидатів фармацевтичних наук, є науковим консультантом двох докторських дисертацій. Керувала виконанням більше 30 магістерських і 100 дипломних робіт студентів.

Заступник редактора науково-практичного журналу «Фармацевтичний часопис», член редколегії журналу «Медична та клінічна хімія», член редакційної ради журналу «Современная фармация».

Наукові інтереси:

- вивчення лікарських рослин і створення на основі їх біологічно активних речовин нових лікарських засобів;

-фармакологічне обґрунтування створення нових лікарських засобів на основі субстанцій лікарських рослин.

Наукові публікації:

Є автором більше 500 наукових праць, у тому числі 45 статей опублікованих в журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Wed of Science Core Collection,7 монографій, 2 підручників (1 із них національний), 3 посібників, 7 інформаційних листів, 9 методичних рекомендацій, 42 патенти (2 з них на винахід), 1 авторського свідоцтва, 1 словника-довідника.