КЕРНИЧНА ІВАННА ЗІНОВІЇВНА

 1. Shanaida M., Golembiovska O., Jasicka-Misiak I., Oleshchuk O., Beley N., Kernychna I., Wieczorek P.P. Sedative Effect and Standardization Parameters of Herbal Medicinal Product Obtained from the Ocimum americanum L. Herb // European Pharmaceutical Journal. – 2021. - P. 1–9.

 2. Shanaida M., Ivanusa I., Κernychna I. Phytochemical analysis of secondary metabolites of Satureja hortensis L. // Int J Pharm Pharm Sci - 2017.- 9(2) – pp. 315-318.

 3. Shanaida М., Kernychna I., Shanaida Y. Chromatographic analysis of organic acids, amino acids, and sugars in Ocimum americanum L. // ActaPoloniae Pharmac. - Drug Research. – 2017. - Vol. 74, No. 2. – pp. 729-732.

 4. Шанайда М.І., Олещук О.М., Лихацький П.Г., Кернична І.З. Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті // Фармацевтичний часопис. – 2017. - № 2 (42). – С. 92-97.

 5. Marchyshyn S.M., Shanayda M.I. , Kernychna I.Z. Investigation of the qualitative composition and contents of organic acids in the overground part of plants Families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae // Int . J .of Medicine and Medical Research . - 2016 . - V . 2, I .1 . - Р . 19–22.

 6. Кернична І.З., Івануса І.Б., Михалків М. М. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. ­- С. 84-86.

 7. Кернична І.З. Корекція метаболічних порушень в організмі щурів за умов ураження їх підвищеними дозами солей важких металів // Наукові записки Тернопільського націон. педуніверситету. Серія: Біологія. – 2012. – №1. – С. 100-104.

 8. Кернична І.З. Вивчення антиоксидантних властивостей екстракту калини звичайної за умов токсичного ураження солями цинку та купруму // Наукові записки Тернопільського націон. педуніверситету. Серія: Біологія. – 2012. – №4. – С. 118-124.

 9. Кернична І.З. Органічні і жирні кислоти листків шпинату городнього // Фармчасопис. – 2012. – №4. – С. 35-38.

 10. Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Кернична І.З. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію // Мед. хімія. – 2011. – № 1. С. 74-77.

 11. Чубка М.Б., Вронська Л.В., Сур С.В., Кернична І.З. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої // Мед. хімія. – 2011. – № 1. – С. 88-94.

 12. Івануса І.Б., Кліщ І.М., Кернична І.З., Василишин Н.А. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статерозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів // Мед. хімія. – 2011. – № 1. – С. 56-91.

 13. Івануса І.Б., Головата Т.К., Кернична І.З. Морфологічні дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті // Вісник наук. досліджень – 2011. – № 2. – С. 130-132.

 14. Кернична І.З. Застосування антиоксидантів та сорбентів для пригнічення окиснювальних процесів в організмі, ураженому солями міді (ІІ) та цинку // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Біологія. – 2007. – №1. – С. 121-126.

 15. Кернична І.З., Фіра Л.С. Процеси перекисного окиснення ліпідів та стан захисних систем організму за умов ураження тварин солями цинку та купруму // Екологія та ноосферологія. – 2007. – № 1-2. С. 168-170.

 16. Кернична І.З. Окиснювальні процеси в організмі щурів за ураження солями Zn та Cu в підвищеннх дозах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Випуск 19. - 2006. – С. 29-31.

 17. Кернична І.З., Фіра Л.С. Калина звичайна – перспектива вивчення та застосування // Медична хімія. – 2005. – № 1. – С. 104–107.

 18. Кернична І.З., Фіра Л.С. Макро- та мікроелементний склад різних органів калини звичайної // Медична хімія. – 2005. – № 2. – С. 82-86.

 19. Кернична І.З. Вивчення вмісту деяких антиоксидантних сполук Viburnum opulus L. // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 51–53.