1. 0121U100664 "Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі" (2021-2023 рр., керівник - проф. Марчишин С. М.);

  2. 0118/U004982 "Пошук нових видів лікарських рослин, фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно активних речовин" (2018-2020 рр., керівник - д. фарм. н., проф. Марчишин С.М.);

  3. 0115/U003359 «Фармакогностичне вивчення культивованих і дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, фармакологічні і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів» (2015-2018 рр., керівник - д. фарм. н., проф. Марчишин С.М.);

  4. 0111/U003756 «Фармакоекономічне обґрунтування створення, отримання, розробки субстанцій лікарських речовин і лікарських засобів на основі продуктів хімічного синтезу й біологічно активних речовин рослинного походження, їх стандартизація та фармакологічне вивчення» (2011-2014 рр., керівник - д. фарм. н., проф. Марчишин С.М.);

  5. 0108/U001695 „Фармакогностичний аналіз та вивчення фармакологічної дії біологічно активних речовин лікарських рослин в експерименті” (2008-2010 рр., керівник - д. фарм. н., проф. Марчишин С.М.)