Дисертації, захищені співробітниками кафедри: 

Шанайда М. І. Фармакогностичне дослідження представників підродини Nepetoideae Burnett. родини Lamiaceae Martinov як джерела одержання лікарських засобів” за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2021 р.). 

Паращук Е. А.  "Фармакогностичне дослідження бедринця ломикаменевого (Pimpinella saxifraga)" за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2020 р.).

Слободянюк Л. В.  "Фармакогностичне дослідження чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Mig.)" за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2018 р.).

Савич А. О. "Фармакологічне та фітохімічне обґрунтування використання антидіабетичного рослинного збору в терапії цукрового діабету"  за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (2018 р.).

Дахим І. С.  "Фармакогностичний аналіз стокроток багаторічних (Bellis perennis L.)" за спеціальністю 15.00.02  - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2015 р.).

Козачок С. С.  "Фармакогностичний аналіз збору лікарських рослин з антиалергічною активністю" за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2013 р.).

Демидяк О. Л. "Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної" за спеціальністю 15.00.02  - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2009 р.).

Кернична І. З. "Дослідження ефективності застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов інтоксикації солями цинку та купруму” за спеціальністю 03.00.04 - біохімія (2007 р.).

Марчишин С. М. “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого” за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (2007 р.).

Шанайда М. І.  "Репродуктивна біологія видів роду Salix L. (в умовах Західного Поділля)" – за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (2002 р.).

Марчишин С. М. "Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки" за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (1983 р.). 

Дисертації, виконані під керівництвом 

проф. Марчишин С.М.