На кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою в аспірантурі навчаються:

за заочною формою навчання:

СКРИНЧУК Ольга Ярославівна

КОСТИШИН Лілія Володимирівна

СКРИНЧУК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

У 2017 закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті.

Магістр фармації (2018).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2017 - 31.08.2021.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакогностичне дослідження катрану серцелистого (Crambe cordifolia Stev.) і катрану коктебельського (Crambe koktebelica (Junge) N. Busch)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Marchyshyn S., L. Slobodianiuk L., Budniak L., Skrynchuk O. Analysis of carboxylic acids of Crambe cordifolia Steven // Pharmacia. - 2021. - Vol. 68(1). - Р. 15-21.

 2. Скринчук О. Я., Марчишин С. М., Слободянюк Л. В. , Когут М. М. Дослідження гідроксикоричних кислот підземних органів катрану серцелистого та катрану коктебельського // Медична та клінічна хімія. - 2020. - Т. 22. № 4. - С. 91-95.

 3. Скринчук О.В., Івасюк І.М., Костишин Л.В., Марчишин С.М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Мат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня).-Тернопіль: ТНМУ.- 2020. - С. 50-51.

 4. Марчишин С. М., Скринчук О. Я., Демидяк О. Л., Юрчик В. О. Елементний склад листків катрану серцелистого та катрану коктебельського // Мат-ли Міжнар. науково-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) “PLANTA+. Досягнення та перспективи” Київ (20-21 лютого).-К.- 2020. - С. 115-117.

 5. Marchyshyn S., Skrynchuk O., Budniak L., Mosula L. Investigation of phenolic compounds of the leaves of Crambe cordifolia Steven and Crambe koktebelica (Junge) // The Pharma Innovation Journal.- 2020. - № 9(1). - Р. 14-17.

 6. Марчишин С. М., Стойко Л. І., Скринчук О. Я., Рахметов Д. Б. Дослідження якісного складу та кількісного вмісту кислот жирних катрану серцелистого та катрану коктебельського листків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2019. - Т. 12, № 1 (29). - С. 15-20.

 7. Скринчук О. Я., Марчишин С. М., Будняк Л. І. Порівняльний аналіз летких сполук катрану серцелистого і катрану коктебельського // Медична та клінічна хімія. - 2019. - Т. 21, № 2. - С. 79-84.

 8. Скринчук О. Я., Марчишин С. М., Юрчик В. О. Дослідження кислот гідроксикоричних у листках катрану серцелистого // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фармакології та фармакотерапії” (Тернопіль, 26-27 вересня) - Тернопіль: ТНМУ - 2019. - С. 66-67.

 9. Скринчук О.Я., Марчишин С.М., Гудзь Н.А. Дослідження органічних кислот у листках катрану серцелистого (Crambe cordifolia Steven) та катрану коктебельського (Crambe koktebelica (Junge) N. Busch) // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України “Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку” - м. Харків (19-20 вересня): у 2 т. -Харків : НфаУ.- 2019.- Т. 1.- С. 234-235.

 10. Скринчук О. Я., Марчишин С. М. Вміст фенольних сполук у листках катрану серцелистого і катрану коктебельського // Мат-ли V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Хімія природних сполук". - м. Тернопіль (30-31 травня).- Тернопіль: ТДМУ.- 2019. - С. 58.

 11. Скринчук О. Я., Ткачук О. Ю., Паламар А. О., Гудзь Н. А. Перспективність створення фітопрепаратів на основі катрану серцелистого // Мат-ли Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених. - BIMCO 2019. - Чернівці - 2019. - С.437.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 1. VII Науково-практична конференція з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня 2020 року).

 2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті доктора хімічних наук, проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) “PLANTA+. Досягнення та перспективи” - м. Київ (20-21 лютого 2020 року).

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання фармакології та фармакотерапії” .- м. Тернопіль ( 26-27 вересня, 2019 року).

 4. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України “Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку” - м. Харків (19-20 вересня 2019 року).

 5. V Всеукраїнська науково-практична конференції з міжнародною участю "Хімія природних сполук". - м. Тернопіль (30-31 травня 2019 року).

 6. Буковинський міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених. - м. Чернівці ( 2-5 квітня, 2019 року).

КОСТИШИН ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2015 закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті.

Магістр фармації (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакогностичне дослідження мильнянки лікарської (Saponaria officinalis L.)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Slobodianiuk L., Budniak L., Marchyshyn S., Kostyshyn L., Zakharchuk O. Analysis of carbohydrates in Saponaria officinalis L. using GC/MS method // Pharmacia. - 2021. - Vol. 68 (2).- Р. 339-345.

 2. Budniak L., Slobodianiuk L., Marchyshyn S., Kostyshyn L., Horoshko O. Determination of composition of fatty acids in Saponaria officinalis L. // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». -2021. -Vol. 1 (29). - Р. 25-30.

 3. Костишин Л. В., Слободянюк Л. В., Марчишин С. М., Демидяк О. Л. , Ляшенко Л. Ю. Дослідження органічних кислот у траві та підземних органах Saponaria officinalis L. //. Медична та клінічна хімія. - 2020. - Т. 22. - № 4. - С. 77-82.

 4. Скринчук О. В., Івасюк І. М., Костишин Л. В., Марчишин С. М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Mат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (Тернопіль, 23-24 вересня). - Тернопіль: ТНМУ. - 2020. - С.50-51.

 5. Kostyshyn L.V. The prospects of studying the chemical composition of common soapwort // Мат-ли 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (10, 12, 17 лютого). - Чернівці. 2020. - С. 378.

 6. Kostyshyn L., Horoshko O., Matushchak M. Comparative characteristics of different parts of Saponaria officinalis // Man and environment, trends and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (10-11 February).- 2020. - P.409-410.

 7. Костишин Л. В., Марчишин С. М., Горошко О. М. Макро- та мікроелементний склад трави та підземних органів мильнянки лікарської // Mат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання фармакології та фармакотерапії: (Тернопіль, 26-27 вересня).- Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ. - 2019. - С.33-34.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 1. VII Науково-практична конференція з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня 2020 року).

 2. 101-ї підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». - м. Чернівці (10, 12, 17 лютого 2020 року ).

 3. Man and environment, trends and prospects. III International Scientific and Practical Conference. - Tokyo, Japan (10-11 February 2020 year).

 4. Всеукраїнська науково-практична конференця Актуальні питання фармакології та фармакотерапії. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - м. Тернопіль (26-27 вересня 2019 року).