На кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою в аспірантурі навчається:

за заочною формою навчання:

КОСТИШИН Лілія Володимирівна

КОСТИШИН ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2015 закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті.

Магістр фармації (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакогностичне дослідження мильнянки лікарської (Saponaria officinalis L.)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 1. Slobodianiuk, L., Budniak, L., Marchyshyn, S., Kostyshyn, L., Ezhned, M. Determination of amino acids content of the Tagetes lucida Cav. by GC/MS. Pharmacia. 2021. Vol. 68(4). P. 859–867.

 2. Slobodianiuk L., Budniak L., Marchyshyn S., Kostyshyn L., Zakharchuk O. Analysis of carbohydrates in Saponaria officinalis L. using GC/MS method // Pharmacia. - 2021. - Vol. 68 (2).- Р. 339-345.

 3. Budniak L., Slobodianiuk L., Marchyshyn S., Kostyshyn L., Horoshko O. Determination of composition of fatty acids in Saponaria officinalis L. // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». -2021. -Vol. 1 (29). - Р. 25-30.

 4. Костишин Л. В., Слободянюк Л. В., Марчишин С. М., Демидяк О. Л. , Ляшенко Л. Ю. Дослідження органічних кислот у траві та підземних органах Saponaria officinalis L. //. Медична та клінічна хімія. - 2020. - Т. 22. - № 4. - С. 77-82.

 5. Скринчук О. В., Івасюк І. М., Костишин Л. В., Марчишин С. М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Mат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (Тернопіль, 23-24 вересня). - Тернопіль: ТНМУ. - 2020. - С.50-51.

 6. Kostyshyn L.V. The prospects of studying the chemical composition of common soapwort // Мат-ли 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (10, 12, 17 лютого). - Чернівці. 2020. - С. 378.

 7. Kostyshyn L., Horoshko O., Matushchak M. Comparative characteristics of different parts of Saponaria officinalis // Man and environment, trends and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (10-11 February).- 2020. - P.409-410.

 8. Костишин Л. В., Марчишин С. М., Горошко О. М. Макро- та мікроелементний склад трави та підземних органів мильнянки лікарської // Mат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання фармакології та фармакотерапії: (Тернопіль, 26-27 вересня).- Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ. - 2019. - С.33-34.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 1. ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «PLANTA+.НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», 18 лютого 2022 року Київ.

 2. 103-я підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 07, 09, 14 лютого 2022 року, м. Чернівці.

 3. 102 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 8, 10, 15 лютого 2021 року.

 4. Міжнародної науково-практичної конференції «Planta+.Наука, практика та освіта» ( 19 лютого 2021 року).

 5. Natural Cosmetics International Meeting( September 22-24, 2021.) Rzeszów, Poland.

 6. І V Науково практична inernet конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»(18 листопада 2021).

 7. IX міжнародна науково-практична дистанційної конференції, м.Харків, 18 березня 2021 р.

 8. VII Науково-практична конференція з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня 2020 року).

 9. 101-ї підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». - м. Чернівці (10, 12, 17 лютого 2020 року ).

 10. Man and environment, trends and prospects. III International Scientific and Practical Conference. - Tokyo, Japan (10-11 February 2020 year).

 11. Всеукраїнська науково-практична конференця Актуальні питання фармакології та фармакотерапії. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. - м. Тернопіль (26-27 вересня 2019 року).