На кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою в аспірантурі навчаються:

за заочною формою навчання:

ІВАСЮК Ірина Миколаївна

СКРИНЧУК Ольга Ярославівна

КОСТИШИН Лілія Володимирівна

ІВАСЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

У 2006 році закінчила Івано-Франківський державний медичний університет з відзнакою.

Магістр фармації (2007).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2017 - 31.08.2021.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фітохімічне та фармакологічне обґрунтування використання біологічно активних речовин смикавця їстівного (Cyperus еsculentus)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Скринчук О.В., Івасюк І.М., Костишин Л.В., Марчишин С.М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Мат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня).-Тернопіль: ТНМУ.- 2020. - С. 50-51.

2. Марчишин С. М., Слободянюк Л. В., Івасюк І. М. та ін. Фенольні сполуки лікарських рослин, інтродукованих в Україні // Мат-ли науково-практ. дистанційної міжнар. онференції “Cучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження”.- м. Івано-Франківськ (20-22 травня) – ІФНМУ.- 2020.- С. 169-171.

3. Марчишин С. М., Будняк Л. І., Івасюк І. М. Дослідження дубильних речовин у траві та бульбах смикавця їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.) методом ВЕРХ // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. - 2020.- Т.13, №2(33).- С. 225-229.

4. Марчишин С. М., Івасюк І. М., Будняк Л. І. Вміст вуглеводів у бульбах смикавця їстівного (чуфи) // Мат-ли Міжнар. науково-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) “PLANTA+. Досягнення та перспективи”.- Київ (20-21 лютого).- 2020 р.- К.- 2020.- С. 113-115.

5. Івасюк І. М., Марчишмин С. М., Будняк Л. І. Дослідження морфолого-анатомічної будови трави смикавця їстівного (Cyperus esculentus L.). // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.- 2019. Т. 12, № 3 - (31). - С. 298-303.

6. Івасюк І. М., Марчишин С. М., Чижевська О. І. Дослідження жирнокислотного та амінокислотного складу бульбочок смикавця їстівного (чуфи). // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фармакології та фармакотерапії”.- м.Тернопіль (26-27 вересня). - Тернопіль: ТНМУ. - 2019. - С. 25-26.

7. Марчишин С.М., Івасюк І.М. Дослідження амінокислотного і вуглеводного складу трави смикавця їстівного (Сyperus esculentus L.). // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України “Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку” - м. Харків (19-20 вересня). - Харків : НфаУ. - 2019. - Т. 1. - С. 236-237.

8. Марчишин С. М., Слободянюк Л. В., Івасюк І. М. Дослідження фенольних сполук у траві і бульбах смикавцю їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.). // Фітотерапія. Часопис. - 2019. - № 1. - С. 89-92.

9. Марчишин С. М., Івасюк І. М., Рахметов Д. Б., Сіра Л. М. Морфолого-анатомічне вивчення підземних органів смикавця їстівного (чуфи) Cyperus esculentus L. // Фармацевтичний часопис.- 2018.- № 3(47).- С. 22–28.

10. Марчишин С. М., Івасюк І. М., Щур О. І. Дослідження жирних кислот у траві та коренебульбах смикавця їстівного (Cyperus esculentus L.). // Мат-ли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. “Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження”. - м. Харків (5 квітня) - X.: НФаУ.- 2018.- С. 91.

СКРИНЧУК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

У 2017 закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті.

Магістр фармації (2018).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2017 - 31.08.2021.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакогностичне дослідження катрану серцелистого (Crambe cordifolia Stev.) і катрану коктебельського (Crambe koktebelica (Junge) N. Busch)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Скринчук О.В., Івасюк І.М., Костишин Л.В., Марчишин С.М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Мат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- м.Тернопіль (23-24 вересня).-Тернопіль: ТНМУ.- 2020. - С. 50-51.

2. Марчишин С. М., Скринчук О. Я., Демидяк О. Л., Юрчик В. О. Елементний склад листків катрану серцелистого та катрану коктебельського // Мат-ли Міжнар. науково-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) “PLANTA+. Досягнення та перспективи” Київ (20-21 лютого).-К.- 2020. - С. 115-117.

3. Marchyshyn S., Skrynchuk O., Budniak L., Mosula L. Investigation of phenolic compounds of the leaves of Crambe cordifolia Steven and Crambe koktebelica (Junge) // The Pharma Innovation Journal.- 2020. - № 9(1). - Р. 14-17.

4. Марчишин С. М., Стойко Л. І., Скринчук О. Я., Рахметов Д. Б. Дослідження якісного складу та кількісного вмісту кислот жирних катрану серцелистого та катрану коктебельського листків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2019. - Т. 12, № 1 (29). - С. 15-20.

5. Скринчук О. Я., Марчишин С. М., Будняк Л. І. Порівняльний аналіз летких сполук катрану серцелистого і катрану коктебельського // Медична та клінічна хімія. - 2019. - Т. 21, № 2. - С. 79-84.

6. Скринчук О. Я., Марчишин С. М., Юрчик В. О. Дослідження кислот гідроксикоричних у листках катрану серцелистого // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фармакології та фармакотерапії” (Тернопіль, 26-27 вересня) - Тернопіль: ТНМУ - 2019. - С. 66-67.

7. Скринчук О.Я., Марчишин С.М., Гудзь Н.А. Дослідження органічних кислот у листках катрану серцелистого (Crambe cordifolia Steven) та катрану коктебельського (Crambe koktebelica (Junge) N. Busch) // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України “Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку” - м. Харків (19-20 вересня): у 2 т. -Харків : НфаУ.- 2019.- Т. 1.- С. 234-235.

8. Скринчук О. Я., Марчишин С. М. Вміст фенольних сполук у листках катрану серцелистого і катрану коктебельського // Мат-ли V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Хімія природних сполук". - м. Тернопіль (30-31 травня).- Тернопіль: ТДМУ.- 2019. - С. 58.

9. Скринчук О. Я., Ткачук О. Ю., Паламар А. О., Гудзь Н. А. Перспективність створення фітопрепаратів на основі катрану серцелистого // Мат-ли Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених. - BIMCO 2019. - Чернівці - 2019. - С.437.


КОСТИШИН ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2015 закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті.

Магістр фармації (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакогностичне дослідження мильнянки лікарської (Saponaria officinalis L.)».

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, проф. Марчишин С. М.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Скринчук О. В., Івасюк І. М., Костишин Л. В., Марчишин С. М. Вміст органічних кислот у лікарських рослинах // Mат-ли VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” (Тернопіль, 23-24 вересня). - Тернопіль: ТНМУ. - 2020. - С.50-51.

2. Kostyshyn L.V. The prospects of studying the chemical composition of common soapwort // Мат-ли 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (10, 12, 17 лютого). - Чернівці. 2020. - С. 378.

3. Kostyshyn L., Horoshko O., Matushchak M. Comparative characteristics of different parts of Saponaria officinalis // Man and environment, trends and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan (10-11 February).- 2020. - P.409-410.

4. Костишин Л. В., Марчишин С. М., Горошко О. М. Макро- та мікроелементний склад трави та підземних органів мильнянки лікарської // Mат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання фармакології та фармакотерапії: (Тернопіль, 26-27 вересня).- Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль: ТНМУ. - 2019. - С.33-34.