Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 3 асистенти, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Фармацевтична ботаніка”;

 • “Фармакогнозія”;

 • “Ресурсознавство лікарських рослин”;

 • "Фітотерапія" (дисципліна за вибором);

 • "Нутриціологія" (дисципліна за вибором).

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • 226 "Фармація, промислова фармація"(II-V курси)

 • 226 "Pharmacy, Industrial Pharmacy" (II-V courses)

 • 226 "Фармація, промислова фармація" (заочна форма навчання 5 років)

 • 226 "Фармація, промислова фармація" (заочна форма навчання 5,5 років)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.