Студентська наукова робота

Студентський науковий гурток розпочав свою діяльність на кафедрі у рік її створення (2003 р.). Куратором гуртка з 2003 р. по теперішній час є доц. Шанайда М.І.

Основний напрямок наукових досліджень членів гуртка кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою – ботаніко-фармакогностичне вивчення лікарських рослин, які зростають у ботанічному саду “Червона калина” ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського та в дикорослому стані на території Тернопільської області.

Студенти-гуртківці працюють над різноманітними науковими тематиками під керівництвом викладачів кафедри – здійснено пошук літератури, виконані фармакогностичні дослідження неофіцинальних лікарських рослин з родин Айстрові, Губоцвіті, Лободові, Селерові та ін.

На фото: лофант анісовий (неофіцинальна маловивчена лікарська рослина родини Губоцвіті) культивується на ділянках ботсаду НОК «Червона калина» ТДМУ та вивчається студентами-гуртківцями кафедри.

Студентами проводяться фітохімічні дослідження, макро- та мікроскопічний аналіз власноруч зібраної сировини, вивчається мікробіологічна активність ефірних олій та екстрактів. За результатами наукових досліджень студенти щороку публікують 5-8 наукових робіт, виступають з доповідями на конференціях, працюють над виконанням дипломних робіт з фармакогнозії. Студенти СНТ кафедри неодноразово ставали призерами під час виступів на наукових конференціях, отримали дипломи за кращі наукові доповіді

Студенти-гуртківці кафедри беруть активну участь у щорічному науковому форумі ТДМУ - Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та у Міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених (в Україні та за кордоном - м. Самарканд (Узбекитан) м.Люблін (Польща) та ін.

Члени СНТ кафедри неодноразово здобували призові місця у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт з фармації: Драпак Мар’яна, Островська Галина, Шуклінова Ольга, Данилюк Богдана, Атаманчук Тетяна.

На фото: Ольга Шуклінова виступає з доповіддю на Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя,2011 р.).

На фото: на першому засіданні наукового гуртка кафедри (2013 р.)

На фото: аналіз хроматограм в УФ спектрі

(під час фітохмічного дослідження лікарської рослинної сировини в лабораторії кафедри)

На фото: на захисті дипломних робіт із фармакогнозії

На фото: під час участі в міжнародній конференції студентів-фармацевтів "Be in progress" (Люблін, Польща, 27-31 березня 2014 р.)

Студентка Атаманчук Тетяна (на фото справа) здобула третє місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (науковий керівник – професор С.М. Марчишин). Конкурс відбувся 25 березня 2015 р. на базі Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Студент 5 курсу Ессад Омар був нагороджений дипломом ІІ ступеня за кращу наукову доповідь на ХX Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль).

Студентка 2 курсу Христина Барвінок представляла ТДМУ в Любліні (Республіка Польща) на Міжнародній конференції студентів-фармацевтів «Be in progress 2» 21-25 квітня 2016 року.

На фото: під час участі в міжнародній конференції студентів-фармацевтів "Be in progress 2" (Люблін, Польща, квітень 2016 р.)

Студенти-гуртківці беруть також активну участь в роботі наукових конференцій, 4 студентів виступили з доповідями на ХXІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (24-26 квітня 2017 року, м. Тернопіль – на фото внизу).

Студенти-старшокурсники фармацевтичного факультету працюють в науково-дослідних лабораторіях кафедри (на фото внизу).

Куратор гуртка: доц. Шанайда М.І.

Староста: студ. 4 курсу фармацевтичного факультету Войтів Ксенія.

Таким чином, на протязі усіх років діяльності студентського наукового гуртка кафедри студенти-гуртківці беруть активну участь у підготовці та обговоренні різноманітних наукових тем, готують відповідні реферати, здійснюють пошук літератури, виконують фармакогностичні дослідження нових маловивчених видів лікарських рослин. На засіданнях гуртка проводяться наукові семінари на актуальні теми: “Фітотерапія в Україні: минуле, сучасне, майбутнє”, “Антибіотики з лікарських рослин (підсумки вивчення та перспективи використання у фармації)» тощо. Студентами проводяться експериментальні фітохімічні дослідження власноруч зібраної сировини.

За результатами наукових досліджень з 2003 по 2017 рр. студентами опубліковано понад 70 наукових робіт, виголошено десятки наукових доповідей, успішно захищено ряд дипломних робіт. Найуспішніші випускники фармацевтичного факультету, члени СНТ кафедри, у даний час запланували і виконують кандидатські дисертації із фармакогнозії.