Сторінка викладачаАтаманчук Тетяна Олегівна - старший лаборант

e-mail:atamanchuk_to@tdmu.edu.ua

Освіта: 

В 2016 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського,  у 2017 р. - інтернатуру.

 Наукова діяльність:

Працює над виконанням кандидатської дисертації на тему: «Фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського засобу з анаболічною активністю  на основі екстракту серпію увінчаного (Serratula coronata))».

 Наукові інтереси:

фармакогностичне дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин.

 Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 4 наукових праць : 1 стаття і 3 тез.


Comments