Сторінка викладача


Козачок Соломія Степанівна –асистент,  кандидат фармацевтичних наук 

e-mail: kozachok@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 2007 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за напрямом «Фармація». У 2008 р. здобула сертифікат спеціаліста «провізор» та диплом магістра «Фармації»

 Наукова діяльність:

 У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичний аналіз збору лікарських рослин з антиалергічною активністю» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; кандидат фармацевтичних наук.

Стажування:

  • З 1 жовтня 2014 року по 30 листопада 2015 року здійснювала стажування на базі університету Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) у рамках post PhD–програми проекту академічої мобільності Erasmus Mundus MEDEA. Напрямок дослідження: «Виділення вторинних метаболітів з рослин роду Herniaria та дослідження їх грибково-ендофітної диверсії».
  • З 1 серпня по 1 вересня 2016 року здійснювала стажування на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Польща), на кафедрі фармакогнозії з підрозділом лікарські рослини – Department of Pharmacognosy with medicinal plant unit, під керівництвом завкафедри проф. Grażyna Zgórka на тему: «Аналіз вторинних метаболітів (фенольні сполуки) рослин роду Остудник».

  Наукові інтереси:

Дослідження сапоніновмісної рослинної сировини флори України та їх асоційованих ендофітів

 Наукові публікації та рейтинги:

Опубліковано 39 наукових праць, з них: 16 статей у фахових вітчизняних та іноземних (7), 1 патент на корисну модель та 1 інформаційний лист


Comments