Сторінка викладача


 Бердей Тетяна Степанівна - асистент, кандидат фармацевтичних наук  e-mail: berdejts@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 2007 р закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, у 2008 р. ― магістратуру і отримала звання «Магістр фармації».

 Наукова діяльність:

 Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне вивчення рослин роду Чорнобривці з метою створення нових лікарських засобів» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02  - фармацевтична хімія та фармакогнозія  (2015).

 Наукові інтереси:

фармакогностичне дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин.

 Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 25 наукових праць. Отримала патент № 93512 Спосіб отримання рослинної субстанції з жовчогінною та гепатопротекторною активністю / Марчишин С. М., Козир Г. Р., Бердей Т. С. 


Comments