Сторінка викладача
Дахим Ірина Степанівна - доцент, кандидат фармацевтичних наук 

e-mail: dakhym@tdmu.edu.ua

Освіта: 

У 2005 р закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, у 2010 р. ― магістратуру і отримала звання «Магістр фармації».

Наукова діяльність:

 Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичний аналіз стокроток багаторічних (Bellis perennis L.)» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02  - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2015).

Наукові інтереси:

фармакогностичне дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин.

 Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 5 навчально-методичних і 35 наукових праць, 1 патента та 1 інформаційного листа.

Отримала патент  № 100731 Oтримання рослинної субстанції з відхаркувальною та протизапальною активністю / Марчишин С. М., Дахим І. С., Луканюк М. І.


Comments