Сторінка викладача
 Шанайда Марія Іванівна - доцент, кандидат біологічних наук
e-mail: shanayda@tdmu.edu.ua

 Освіта і трудова діяльність:

У 1996 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут 

(спеціальність "біологія та хімія"), у 2006 році - Національний фармацевтичний 

університет  (спеціальність "фармація").  

З 2001 року працює в ТДМУ: спочатку на посаді асистента, а з 2006 р. – доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ.

 Наукова діяльність:

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Репродуктивна біологія видів роду 

Salix L. (в умовах Західного Поділля)" - спеціальність 03.00.05. Ботаніка. 

У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою. 

Керувала виконанням 8 дипломних та 2 магістерських робіт.

        Наукові інтереси:

Фармакогностичне дослідження культивованих видів родини Lamiaceae Juss. 

з метою отримання на їх основі  біологічно активних субстанцій.

 З 2010 року працює над виконанням докторської дисертації.

 Наукові публікації та рейтинги:

Кількість друкованих праць: 140, з них 98 наукових та 42 навчально-методичних 

 (у тому числі співавтор навчального посібника з ботаніки).


Comments