Сторінка викладача


          


Світлана Михайлівна Марчишин 
Завідувач кафедри — доктор фармацевтичних наук, професор

e-mail: marchyshyn@tdmu.edu.ua

Освіта: 
Закінчила Львівський державний медичний інститут.

Наукова діяльність:
У 1983 р. захистила дисертацію кандидата фармацевтичних наук на тему: “Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки”. У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого”. У 2000 р. брала участь у створенні фармацевтичного факультету ТДМА, протягом двох років була деканом факультету.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.605.03. при Національному фармацевтичному університеті.

Наукові інтереси:
- вивчення лікарських рослин і створення на основі їх біологічно активних речовин нових лікарських засобів.
-фармакологічне обґрунтування створення нових лікарських засобів на основі субстанцій лікарських рослин.

Наукові публікації та рейтинги:
Є автором більше 450 наукових праць, серед них 7 монографій, 2 підручника (1 із них національний), 3 посібника, 6 інформаційних листів, 9 методичних рекомендацій, 19 патентів, 1 авторського свідоцтва, 1 словника-довідника.

Comments