Сторінка викладача


          


Світлана Михайлівна Марчишин 
               Завідувач кафедри — доктор фармацевтичних наук, професор

  e-mail: marchyshyn@tdmu.edu.ua

 Освіта:       

Закінчила Львівський державний медичний інститут.

 Наукова діяльність:

У 1983 р. захистила дисертацію кандидата фармацевтичних наук на тему: “Способи виділення фенольних сполук арніки гірської і арніки листяної, їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях печінки”. У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого”. У 2000 р. брала участь у створенні фармацевтичного факультету ТДМА, протягом двох років була деканом факультету.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.605.03. при Національному фармацевтичному університеті.

    Наукові інтереси:

 - вивчення лікарських рослин і створення на основі їх біологічно активних речовин нових лікарських засобів.

 -фармакологічне обґрунтування створення нових лікарських засобів на основі субстанцій лікарських рослин.

 Наукові публікації та рейтинги:

Є автором більше 300 наукових праць, серед них 7 монографій, 1 підручника, 2 посібників, 5 інформаційних листів, 6 методичних рекомендацій, 10 патентів, 1 авторського свідоцтва, 1 словника-довідника.


Comments