Публікації кафедри

Список наукових публікацій за 2016 рік

Статті

 1. Milian I. Investigation of phenolic compounds of the herbs of Veronica genus / I. Milian, S. Marchyshyn, S. Kozachok, N. Yavorivskiy // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – 5(7). – P. 41-46.
 2.  Kozachok S. Monosaccharide composition of Herniaria glabra L. and Herniaria polygama J.Gay / S. Kozachok, S. Marchyshyn, A. Ostapchuk, L. Zavyalova /// Curr Issues Pharm Med Sci. – Vol. 29, No. 3. – P. 142-144.
 3. Marchyshyn S. M. Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae / S. ММarchyshyn, M. I. Shanayda, I. Z. Kernychna [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research – 2016. – Vol. 2 (1). – p. 19–22.
 4. Шанайда М.И. Качественный состав и количественное содержание гидроксикоричных кислот в надземной части культивируемых представителей семейства Lаmiaceae / М.И. Шанайда, С.М. Марчишин // Вестник Южно-Казах. гос. фармац. академии. – 2016. - №1. - С. 23-26.
 5.    Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Satureja hortensis L./ М.І. Шанайда, Л.М. Сіра,  A.O. Мінаєва // ScienceRise. – 2016. – 4 (21). – С. 30-37.
 6. Турчин М. В. Амінокислотний та елементний склад кріоліофілізованої рогівки свині/ М. В. Турчин, В. В. Бігуняк, С. С. Козачок // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 60-63.
 7. Shostak L. G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(5). – P. 424-432.
 8.  Шанайда М.І. Мікроскопічний аналіз трави Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) /М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – 2016. - № 5. – С. 76-85.
 9.  Шанайда М.І. Макро- та мікроскопічні ознаки  трави  васильків американських ( Ocimum a meri c anum  L .): інформ. лист / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер. - К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. - 2016. – 8 с. 
 10. Шанайда М.І. Морфолого-анатомічна будова трави Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth / М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, A.O. Мінаєва // Фітотерапія. Часопис. – 2016. - № 4. – С. 30-37.

      Тези

 1. Козачок С.С. Амінокислотний склад трави остудників голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного (Herniaria polygama J.Gay) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України – Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи, 13-16 вересня, 2016, Харків. – Харків, 2016. – C. 9.
 2. Гусак Л.В. Вміст дубильних речовин у траві та коренебульбах чистецю Зібольда / Гусак Л.В., Васькова Л. О., Демидяк О.Л., Марчишин С.М. // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 93-94.
 3.  Дахим І.С. Дослідження гідроксикоричних кислот дягелю лікарського листків та кореневищ з коренями / Дахим І. С., Гусак Л. В., Алхаліл Аммар // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 95-96.
 4.     Кернична І.З. Кількісне визначення вмісту флавоноїдів у листках Lactuca sativa/  Кернична І.З., Бурма М.Г. // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 124-125.
 5.   Мілян І.І. Визначення вмісту амінокислот у траві вероніки лежачої, вероніки дібровної та вероніки лікарської / Мілян І.І., Омар Ессад // Матеріали II Міжнар. науково-практичної internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 179-18.
 6. Шанайда М.І  ВЕРХ-аналіз кумаринів у траві представників підродини Nepetoideae родини Lamiaceae Juss. / М.І.Шанайда // Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»  (Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 264-265.
 7.  Kozachok S.S. The content of the ascorbic acid in the antiallergic herbal composition determined by the different methods / Kozachok S.S., Osamah Alnuaimi, Ghanim Aiman // Матеріали II Міжнар. науково-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2016. – С. 12-14.
 8.  Гусак Л. Вміст амінокислот у траві чистецю Зібольда / Гусак Л., Григоренко І. // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 336.
 9.    Зарічанська О. Хімічний склад квіток і визначення гострої токсичності густих екстрактів квіток рослин роду лілійник (Hemerocallis  L.) / Зарічанська О., Мельникович Н., Аль Лавнді А. // Матеріали ХX Міжнародного мед. конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.337.
 10.   Alkhalil A. Determination of organic acids in Angelica archangelica L. / Alkhalil A., Dakhym I., Husak L., Potishnii  I.  // Матеріали ХX Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 351.  
 11. Essad O. Phytochemical analysis of Veronica officinalis herb / Essad O., Dakhym I., Milyan I. // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 352.
 12.  Kozachok S. Determination of coumarins of Herniaria polygama J.Gay / Kozachok S., Ghanim A., Hutsuliak A.  // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 352.
 13. Кернична І.З. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві лободи білої / Кернична І.З., Яремчук О.З., Коженьовська М.В. // Матеріали IV Всеукр. науково-практ. конф. з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (21-22 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.27-28.
 14.    Козачок С.С. Жирнокислотний профіль остудника голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного  (Herniaria polygama L.) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 29-30.
 15.   Марчишин С.М. Дослідження ефірних олій трави чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.) / С.М. Марчишин, Б.Б. Данилюк, Г.Р. Козир // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 36-37.
 16.   Марчишин С.М. Дослідження кумаринів сировини рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.) / С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська, М.С. Гарник // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 37.
 17. Мілян І.І. Визначення вмісту летких сполук у траві рослин роду Вероніка / І.І. Мілян, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 37-38.
 18.  Олещук О.М. Вміст жирних кислот і пігментів у ліпофільному екстракті трави хамерію вузьколистого / О.М. Олещук, Г.І. Островська, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 39-40.
 19. Панасюк Е.А. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві та підземних органах бедринцю ломикаменевого / Е.А. Панасюк, С.М. Марчишин // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 42-43.
 20. Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового та дягеля лікарського / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 47-48.
 21. Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.
 22. 66.           Дорошенко О.Г. Ренальні ефекти та нефропротекторна активність оригінального фітозбору / О.Г. Дорошенко, С.М. Марчишин, О.О. Койро // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 76-77.
 23. Савич А.О. Визначення параметрів гострої токсичності антидіабетичного збору / А.О. Савич, С.М. Марчишин, О.Ю. Кошова, М.І. Луканюк //  Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 101-102
 24. Шанайда М.І. Фенольні сполуки трави Ocimum americanum L. / М.І. Шанайда // Матер. IV Всеукраїнської науково-практ. конф. з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (Тернопіль, 21-22.04.2016 р). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 61-62.
 25. Berdey T. Chemical composition of three Marigold species (Tagetes sp.) /T. BerdeyS. Marchyshyn// Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 60.
 26. Dakhym I. Polysaccharides in Bellis perennis L. / I. Dakhym, S. Marchyshyn //Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 71.
 27. Shanaida M. Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial part of Ocimum americanum L. / M. Shanaida, I. Kernychna, Yu. Shanaida //Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 152.
 28. Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового і дягеля лікарського  І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 21–22 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 47.
 29. Kozachok S. Oleanane type saponins from Herniaria polygama J.Gay / Kozachok S., Haddad M., Marti G., Fabre N., Vansteelandt M., Marchyshyn S. // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 119.
 30. Sinichenko A. Determination of flavonoids in flowers of herbs from Primula genus by hplc method / Sinichenko A., Shostak L., Marchyshyn S., Kozachok S. // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 165.
Список наукових публікацій за 2015 рік

Статті

1.     Марчишин С.М. Дослідження впливу оригінальних фітозасобів на видільну функцію нирок в експерименті / С.М. Марчишин, О.Г. Дорошенко, О.О. Койро, Н.С. Чорна // Фітотерапія. Часопис. – 2015. - № 1. – С. 76-79.

2.     Марчишин С.М. Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 1 (36). – С. 65-68.

3.     Шанайда М.І.  Вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у траві представників підродини Nepetoideae  родини Lamiaceae / М.І. Шанайда // Фарм. журнал. – 2015. – № 4. – С. 71-76.

4.     Шанайда М.І. Визначення якісного складу та кількісного вмісту вуглеводів у траві представників родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда  // Фармацевтичний часопис.  – 2015. - № 4. – С. 13–18.

5.     Шанайда М.І. Антимікробна активність ефірних олій культивованих представників родини Lamiaceae Juss. / М.І. Шанайда, О.В. Покришко // Annals of Mechnikov Institute.- 2015.-  № 4 – С. 66-69.

6.     Кернична І.З. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) / І.З.  Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків  // Медична та  клінічна хімія. – 2015. – № 4. - С. 84-86.

7.     Марчишин С.М. Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 1 (36). – С. 65-68.


8.     Марчишин С.М. Вміст амінокислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida var. «stella de oro») / С.М. Марчишин, О. В. Зарічанська // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 1 (33). – С. 11-13.

9.     Марчишин С.М. Вивчення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною дією / С.М. Марчишин, О.М. Олещук, А.О. Савич // Фітотерапія. Часопис. – 2015. - № 2. – С. 35-39.


10.                       Марчишин С.М. Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого і лілійника гібридного / С.М. Марчишин,  С.С. Козачок, О.В. Зарічанська // Фармацевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 53-58.

11.                       Марчишин С.М. Леткі сполуки стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) / С.М. Марчишин,  С.С. Козачок, Н.А. Гудзь // Фармацевтичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 58-63.

12.                       Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лежачої (Veronica prostrate L.) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, І.І. Мілян // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 3 (38). – С. 78-82.

13.                       Стойко Л.И. Исследование жирнокислотного состава травы золототысячника обыкновенного и травы чистець Зибольда / Л.И. Стойко, Л.В. Гусак, С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. – 2015. – № 2. – Режим доступа :   http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=195

14.                       Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Р.Ю. Басараба, І.С. Дахим // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 6 (41). – С. 45-52.

15.                       Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise», фарм. науки. – 2015. - № 10/4(15). – С. 31-36.

16.                  Марчишин С.М. Визначення якісного складу і кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.) С.М. Марчишин, О.В. Зарічанська, Т.О. Щербакова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 2,3 (23). – С. 101-103.

17.                       Марчишин С.М. Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (Primula veris L.) / С.М. Марчишин, Л.Г. Шостак, М.І. Луканюк, І.М. Тимченко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 2,3 (23). – С. 104-106.

18.                       Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лікарської (Veronica officinalis L.) / С.М. Марчишин, І.І. Мілян, Л.М. Сіра // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 3 (35). – С. 5-9.


19.                       Мілян І.І. Фенологічні спостереження за розвитком вероніки лікарської / І.І. Мілян, М.В. Мельник, С.М. Марчишин, С.Ю. Чолач // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 4 (36). – С. 11-14.


20.                       Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise» - 2015. – № 10/4(15). – С. 31-36.  

21.                       Шостак Л.Г. Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк // Медична та клінічна хімія. – 2015. – т. 17, № 4 (65). – С. 47-53.

22.                       Марчишин С.М. Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської / С.М. Марчишин, Т.Я. Ярошенко, І.І. Мілян, С.С. Наконечна // Медична та клінічна хімія. – 2015. – т. 17, № 4 (65). – С. 96-100.

23/Шанайда М.І.  Амінокислотний склад надземної частини представників родини Lamiaceae Juss./ М.І.Шанайда // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 82–87.

 Тези

 1.   Марчишин С.М. Вивчення вільних цукрів первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті: мат. науково-практ. конф., присвяченої 75-річчю ТНПУ імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету (Тернопіль, 16-18 квітня 2015 р.) – Тернопіль: Видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 51-52.
 2. Marchyshyn S.Tannins of perennial garden chrisantemum / S. Marchyshyn, O. Demydiak, O. Polonets // Plant  the source of research material. Lublin. 21-23.10.2015. – Lublin, 2015. – P. 154.Керничная И.З. Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине / И.З. Керничная, А.О. Мулык // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международным участием. Самаркандский государственный медицинский институт республики узбекистан  //  Использование некоторых видов семейства Chenopodiaceae в медицине. – Т.1, 2015.– С. 158-159.
 3.  Кернична І. Перспективи використання салату посівного (Lactuca sativa) в медичній практиці / І. Кернична, М. Бурма // Матеріали  ХІХміжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига»., 2015 – С. 341.
 4. Кернична І., Культивовані види родини Лободові / І. Кернична, А. Мулик // Матеріали  ХІХ міжнародного медичного конгресу  студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 353.
 5. Кернична І.З. Фітохімічне дослідження трави лободи білої. / І.З. Кернична // Матеріали  підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини (присвячений пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука). –  Т.: «Укрмедкнига», 2015. – С. 195.
 6. Шанайда М.І. Вплив ефірних олій представників родини Lamiaceae Juss. на мікроорганізми в умовах in vitro / Шанайда М.І., Покришко О.В. // Здобутки клінічної та експериментальної  медицини (17 червня 2015 р., М. Тернопіль). - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – С. 225-227.
 7.  Korablova O. Composition of elements and essential oils in plants Monarda L. genus and Salvia L. genus under condition of the Ukrainian forest-steppe zone / Korablova O., Rys M., Frolova N., Shanayda M., Semenchenko O. // Proceedings of scientific works of the international network AgroBioNet «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» (Slovakia). Part I. – Nitra, 2015. – P. 371-374.
 8.  Zarichanska O. Determination of inulin and free fructose content in modified roots of Hemerocallis species / O. Zarichanska, S. Marchyshyn, T. Yuschenko // Plantthe source of research material. Lublin. 21-23.10.2015. – Lublin, 2015. – P. 224.
 9.   Marchyshyn S. Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydiak, H. Kozyr, T. Berdei, I. Dakhym, O. Polonets // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 104.
 10. Mykhaliuk O.  Investigation of essential oils of Schizandra chinensis Baill. / O. Mykhaliuk, S. Marchyshyn // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 110.
 11.  Zarichanska O. Investigation of the volatile oil in modified roots, flowers and leaves of Hemerocallis species / O. Zarichanska, S. Marchyshyn, M. Garnyk // Natural volaties &essential oils: 46-th international symposium on essential oils, 13-16 September, 2015. – 2015. – Vol. 2, issue 3. – P. 152.
 12. Марчишин С.М. Визначення вмісту цукрів у листках і кореневих бульбах якону (Polymnia sonchifolius Poepp& ENDL.) / С.М. Марчишин, Н.А. Гудзь, А.В. Дащенко, Т.О. Атаманчук, Л.Т. Міщенко // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: Матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих вчених (Березоточа, 4-5 червня 2015 року). – Березоточа, 2015. – С. 101-107.
 13.  Мищенко Л.Т. Фенольные соединения травы и клубеньков чистеца Зибольда (стахиса) (Stachys sieboldii Miq.) украинской интродукции / Л.Т. Мищенко, А.В. Дащенко, С.М. Марчишин, Л.В. Гусак // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: Матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих вчених (Березоточа, 4-5 червня 2015 року). – Березоточа, 2015. – С. 127-131.

 Методичні рекомендації

1. Фітохімічний склад та макро- і мікроскопічні ознаки листків деяких видів рослин родини Липові:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, М.І. Луканюк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – 08.12/105.12. – 27 с.

2. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження любистку лікарського:  метод. рекомендації / Н.В. Челін, С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – 08.12/105.12. – 26 с.

3. Макро- і мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду Чорнобривці:  метод. рекомендації / С.М. Марчишин, Т.С. Бердей, О.Л. Демидяк. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – 32 с.

4. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного:  метод. рекомендації (116.13/256.13) / С.М. Марчишин, М.С. Гарник. – К.: Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2013. – 24 с.

 Інформаційні листи

1.     Марчишин С.М. Макро- і мікроскопічні ознаки трави красолі великої (Tropaeolum majus L.): інформ. лист / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, О.О. Баєв. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2012. – № 36-2012. – 3 с.

2.     Метод профілактики і лікування алергічних захворювань : інформ. лист / C. М. Марчишин, С. С. Козачок. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2013. – № 211-2013. – 5 с.

3.     Марчишин С.М. Іноваційні перспективи використання густого екстракту фіалки триколірної в протизапальній терапії: інформ. лист / С.М. Марчишин, С.С. Наконечна. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2014. – № 320-2013. – 3 с.

4.     Дахим І. С. Макро- і мікроскопічні ознаки трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.): інформ. лист / І. С. Дахим, С. М. Марчишин. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2014. – № 137.- 2014. – 4 с.

 

 

Comments