План роботи

ПЛАН   РОБОТИ

студентського наукового товариства (СНТ)

кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

на 2016-2017 навч. рік

(куратор: доц. Шанайда М.І.)

 

п/п

Назва  заходів

Термін проведення

Відповідальні

 

1.

Організаційне засідання: обговорення плану роботи СНТ, тематики індивідуальних завдань

 

Х.2016 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

 

2.

Формування навиків роботи з науковою літературою

Х-ХІ.

2016 р.

Всі викладачі

 

3.

Науковий семінар на тему: “Фітотерапія і сучасна фармацевтична наука”

 

ХІ.2016 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

 

 

4.

Обговорення результатів проведеного літературного пошуку згідно індивідуальних завдань

 

 

ХІІ.2016 р.

 

 

Всі викладачі

5.

Проведення експериментальних досліджень з вивчення вмісту сполук первинного і вторинного синтезу в сировині досліджуваних рослин

 

І.2017–

V.2017 р.

 

Викладачі

6.

Науковий семінар на тему: “Перспективи вивчення антибіотиків з рослин»

 

ІІ.2017 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

7.

Подання тез доповідей для участі у Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та інших конференціях (3-4 гуртківці)

 

IІІ-V.

2017 р.

Викладачі

8

Проведення спостережень за культивованими лікарськими рослинами на дослідних ділянках у ботанічному саду НОК “Червона калина” та заготівля сировини для подальших досліджень

ІV-VІІ.

2017 р.

 

Викладачі

9.

Підсумкове засідання гуртка

 

VІ.2017 р.

Доц. Шанайда М.І.

 

       Зав. кафедри фармакогнозії

           з медичною ботанікою                                     проф. Марчишин С.М.

Comments