План роботи

ПЛАН   РОБОТИ

студентського наукового товариства (СНТ)

кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

на 2017-2018 навч. рік

(куратор: доц. Шанайда М.І.)

 

п/п

Назва  заходів

Термін проведення

Відповідальні

 

1.

Організаційне засідання: обговорення плану роботи СНТ, тематики індивідуальних завдань

 

Х.2017 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

 

2.

Формування навиків роботи з науковою літературою

Х-ХІ.

2017 р.

Викладачі

 

3.

Науковий семінар на тему: “Антибіотики з рослин”

 

ХІ.2017 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

 

4.

Аналіз та обговорення результатів проведеного літературного пошуку згідно індивідуальних завдань

 

 

ХІІ.2017 р.

 

 

Викладачі

5.

Проведення експериментальних досліджень з вивчення вмісту сполук первинного і вторинного синтезу в сировині досліджуваних рослин

 

І.2018–

V.2018 р.

 

Викладачі

6.

Науковий семінар на тему: “Фітотерапія в Україні: перспективи вивчення та використання»

 

ІІ.2018 р.

 

Доц. Шанайда М.І.

7.

Підготовка тез доповідей для участі у Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та інших конференціях (4-5 гуртківців)

 

IІІ-V.

2018 р.

Викладачі

8

Проведення спостережень за культивованими лікарськими рослинами на дослідних ділянках у ботанічному саду НОК “Червона калина” та заготівля сировини для подальших досліджень

ІV-VІІ.

2018 р.

 

Викладачі

9.

Підсумкове засідання гуртка

 

VІ.2018 р.

Доц. Шанайда М.І.

 

       Зав. кафедри фармакогнозії

           з медичною ботанікою                                     проф. Марчишин С.М.

Comments