Колектив‎ > ‎

Козачок

СТАТТІ

 

    1.     Kozachok Solomiia Monosaccharide composition of Herniaria glabra L. and Herniaria polygama J.Gay / Solomiia Kozachok, Svitlana         Marchyshyn, Andriy Ostapchuk, Liudmyla Zavyalova /// Current Issues in Pharmacy and Medical SciencesVol. 29, No. 3. – P. 142-144.

2.  Milian I. Investigation of phenolic compounds of the herbs of Veronica genus / Ivanna Milian, Svitlana Marchyshyn, Solomiia Kozachok, Nazar Yavorivskiy // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – 5(7). – P. 41-46.

3.     Турчин М. В. Амінокислотний та елементний склад кріоліофілізованої рогівки свині/ М. В. Турчин, В. В. Бігуняк, С. С. Козачок // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 60-63.

4.     Shostak L. G. Investigation of phenolic compounds of Primula veris L. / L. G. Shostak, S. M. Marchyshyn, S. S. Kozachok, R. V. Karbovska // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(5). – P. 424-432.

5.     Марчишин С.М. Леткі сполуки стевії (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) / С. М. Марчишин, С. С. Козачок, Н. А. Гудзь // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 58-63.

6.     Козачок С.С. Дослідження фенольних сполук у зборі антиалергічному методом ВЕРХ / С.С. Козачок // Фармацевтичний часопис. – 2014 – № 1 (29). – С. 34-39.

7.   Козачок С.С. Мікроскопічний аналіз збору лікарських рослин з антиалергічною активністю / С.С. Козачок // Фармацевтичний журнал. – 2014 – № 4. – С. 59-65.

8. Марчишин C. М. Определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве tropaeolum majus L.методом ВЭЖХ / С. М. Марчишин, С.С. Козачок, А.А. Баев, Г.Р. Козыр // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. – 2014. ― № 1 Режим доступа : http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1259

9.     Марчишин C. М. Определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве Tagetes erecta L., Tagetes patula L. И Tаgetes tenuifolia Cav. методом ВЭЖХ / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, С. С. Козачок, О. Л. Демыдяк // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. – 2013. ― № 6 Режим доступа : http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1205

10.  Марчишин C. М. Определение гидроксикоричных кислот в антиаллергическом сборе методом ВЭЖХ / С. М. Марчишин, С. С. Козачок // Сетевое научное издание : Медицина и образование в Сибири. 2013. ― № 4 Режим доступа : http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1101

11.   Марчишин C. М. Визначення вмісту вуглеводів у зборі антиалергійному / С. М. Марчишин, С. С. Козачок // Фармацевтичний журнал. ― 2013. ― № 3. ― С. 78-82.

12.  Вивчення антиалергічної дії нових оригінальних рослинних зборів / Л.В. Яковлєва, С.М. Марчишин, О.Б. Леницька, С.C. Козачок // Фітотерапія. Часопис. ― 2013. ― № 2. ― С. 37-41.

13. Марчишин С. М. Елементний склад збору антиалергійного / C.М. Марчишин, С.С. Козачок, А.П. Красноперова // Український біофармацевтичний журнал. ― 2013. ― № 1. ― С.63-66.

14.  Козачок С. С. Исследование содержания аминокислот в антиаллергическом сборе / С. С. Козачок // Молодые учёные и фармация XXI века : сб. науч. трудов, 2526 февраля. Москва, – 2013. – С. 84–87.

15.  Козачок С. С. Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у зборі антиалергічному / С.С. Козачок, С.М. Марчишин, Б.О. Виноградов // Фармацевтичний часопис. ― 2012. ― № 4. ― С. 67-72.

16.  Марчишин C.M. Дослідження кількісного вмісту аскорбінової кислоти у зборі антиалергійному / С. М. Марчишин, М. Є. Блажеєвський, С. С. Козачок // Фармацевтичний журнал. ― 2012. ― № 5. ― С. 101-104.

 

ТЕЗИ

1.    Козачок С.С. Амінокислотний склад трави остудників голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного (Herniaria polygama J.Gay) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України – Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи, 13-16 вересня, 2016, Харків. – Харків, 2016. – C. 92.

2.     Kozachok S. Oleanane type saponins from Herniaria polygama J.Gay / S. Kozachok, M. Haddad, G. Marti, N. Fabre, M. Vansteelandt, S. Marchyshyn // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 119.

3.   Sinichenko A. Determination of flavonoids in flowers of herbs from Primula genus by hplc method / A. Sinichenko, L. Shostak, S. Marchyshyn, S. Kozachok // 10th International symposium on chromatography of natural products, 6-9 June, 2016, Lublin. – Lublin, 2016. – P. 165.

4.  Козачок С.С. Жирнокислотний профіль остудників голого (Herniaria glabra L.) та багатошлюбного (Herniaria polygama J.Gay) / С.C. Козачок, C.ММарчишин // IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук»: матеріали конференції, 21-22 квітня 2016 р., м. Тернопіль. ― Тернопіль, 2016. ― С. 29.

5.    Kozachok S.S. Determination of coumarins of Herniaria polygama J.Gay / S.S. Kozachok, Ghanim Aiman Nashwan, Hutsuliak Andrii // the 20-th international medical congress of students and young scientists: material of the congress, 25-27 March, 2016 р., Ternopil. ― Ternopil, 2016. ― P. 352.

6.  Kozachok S.S. The content of the ascorbic acid in the antiallergic herbal composition determined by the different methods / S.S. Kozachok., Osamah Alnuaimi, Ghanim Aiman Nashwan // II Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» : матеріали конференціїб 21-23 березня 2016 р., м.Тернопіль, 2016. – С. 12-14.

7.    Kozachok S. Endophytic fungal diversity in medicinal plants of western and central parts of Ukraine / S. Kozachok, M. Haddad, M. Vansteelandt et al. // 2-nd symposium international AFERP-STOLON, 15-17.07.15, Lyon, 2015. – P. 58..

8.   Kозачок С.С. Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.) / С.С. Козачок, С.М. Марчишин // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3(60). – C. 139.

9.           Kozachok S. Determination of the constituents of tannins in Hemerocallis species by HPLC in modified roots / S. Kozachok, S. Marchyshyn, O. Zarichanska // 9-th international symposium on chromatography of natural products, 2629.05.14, Lublin. – Lublin, 2014. – P. 128.

10.      Козачок С. Вивчення фенольних сполук у стевії листках / С. Козачок, Н. Гудзь, Т. Атаманчук // XVIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : матеріали конгресу, 28-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль. ― Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. ― С. 262.

11.   Зарічанська О. Вивчення вмісту фенольних сполук у коренебульбах лілійників буро-жовтого і гібридного / О. Зарічанська, С. Козачок // XVIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : матеріали конгресу, 28-30 квітня 2014 р., м. Тернопіль. ― Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. ― С. 258.

12.      Козачок С. С. Вміст окиснюваних фенолів у зборі антиалергічному / С. С. Козачок // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, ТДМУ, 22 – 24 квітня 2013 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 309.

13.      Marchyshyn Svitlana Determination of phenolic compounds in the antiallergic composition of herbs by HPLC method / Svitlana Marchyshyn, Solomiia Kozachok // Plantthe source of research material : 3-rd international conference and workshop, 16 – 18.10.13, Lublin. – Lublin, 2013. – P. 156.

14.      Марчишин С. М. Визначення гострої токсичності збору антиалергічного / С. М. Марчишин, С. С. Козачок // Актуальні питання безпечного застосування ліків : матеріали наук.-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р., м. Тернопіль. ― Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. ― С. 44-45.

15. Марчишин С. М. Визначення шикімової та фенолкарбонових кислот методом високоефективної рідинної хроматографії у кореневищах і коренях пирію повзучого / С. М. Марчишин, С. С. Козачок, О. Б. Калушка // Хімія природних сполук : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 жовтня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 31.

16.      Марчишин С. М. Кількісний вміст флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у зборі антиалергічному / С. М. Марчишин, С.С Козачок // Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15 додаток, № 5. – С. 337.

17.      Скринінгове дослідження антиалергічної активності рослинних зборів / Л. В. Яковлєва, О. Б. Леницька, С. М. Марчишин, С. C. Козачок // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів : матеріали ХХIX наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 15 березня 2012 р., м. Харків. – Харків : НФаУ, 2012. – C. 197.

18.      Козачок С. С. Вміст органічних кислот та аскорбінової кислоти у зборі антиалергічному / С. С. Козачок // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвяченій 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 23 ― 25 квітня 2012 р., м. Тернопіль. ― Тернопіль : Укрмедкнига, 2012.C. 267.

19.   Козачок С. С. Дослідження елементного складу антиалергічного збору / С. С. Козачок, О. Б. Леницька // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 25 квітня 2012 р., м. Харків. – Харків : НФаУ, 2012. – C. 73.

20.  Kozachok Solomiia Volatile organic compounds of the herbal antiallergic composition / Solomiia Kozachok // 2-nd international conference and workshop «Plant ― the source of research material», 18-20.10.2012. ― Lublin, 2012. ― P. 72.

21.  Козачок С.С. Дослідження флавоноїдів антиалергічного збору / С.С. Козачок // Науково-технічний прогрес i Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали ІV наук.-практ. конференції з міжнародною участю, 29 — 30 вересня 2011 р., м. Тернопіль — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. — C. 258.

Інформаційний лист

1.     Метод профілактики і лікування алергічних захворювань : інформ. лист / C. М. Марчишин, С. С. Козачок. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2013. – № 211-2013. – 5 с.

Патент

2.     Патент на корисну модель № 73556 Україна МПК A 61 K 35/00 Збір лікарських рослин для лікування і профілактики хворих з алергічними захворюваннями / С. М. Марчишин , Л. В. Яковлєва, С. С. Козачок, О. Б. Леницька ; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2012 03896 ; заявл. 30.03.12 ; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

 

Comments