Колектив‎ > ‎

Дахим Ірина

 1. Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. / SM Marchyshyn, LH Shostak, IS Dakhym, NI Voloshchyk.  The Pharm Innov J. 2017. Vol. 6(3).  P. 241-243.
 2. Марчишин С. М. Морфолого-анатомічне дослідження тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави / С. М. Марчишин, Л. І. Стойко, І. С. Дахим. Фітотерапія. Часопис. 2017. № 1. С. 333
 3. Determination of biologically active substances in Stachys sieboldii tubers /L. Husak, I. Dakhym, I. Hryhorenko, O. Hasan. XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України: матер. ХХІ конгр., м. Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2017. С. 242.
 4. Polysaccharides in Centaurium erythraea Rafn. / Stoiko Liliya et al. Int. J. Res. Ayurveda Pharm. 2017; Vol. 8 (2). P. 252-255.  
 5. Кудря В. В. Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (Sanguisorba officinalis l.) / В. В. Кудря, С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, І. С. Дахим. Фармацевтичний часопис. 2017. № 2. С. 26-32.
 6.  Analysis of phenolic compounds from Polymnia sonchifolia / SM Marchyshyn, LH Shostak, IS Dakhym, NI Voloshchyk . The Pharm Innov J.  2017. Vol. 6(3).  P. 241-243.
 7. Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers / L Husak, I Dakhym, S Marchyshyn et al. The Pharm Innov J. 2017.Vol. 6(9). P. 450-453.
 8.  Dakhym I. Polysaccharides of Bellis perennis / Iryna Dakhym, Svitlana Marchyshyn. Plants in Pharmacy and Nutrition: 2nd International Young Scientists Symposium, 15-17 September 2016: book of abstracts. Wroclaw, Poland, 2016. P. 71.
 9.  Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового і дягеля лікарського  / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим. Хімія природних сполук : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 21–22 квітня 2016 р. : матеріали конф. Тернопіль, 2016. С. 47.
 10. Essad O. Phytochemical analysis of Veronica officinalis herb / Omar Essad Mohammed, Iryna Dakhym, Ivanna Milyan. XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгр. Тернопіль, 2016.  С. 352.
 11. Alkhalil A. Determination of organic acids in Angelica archangelica L. / Ammar Alkhalil, Iryna Dakhym, Lyudmyla Husak, Ihor Potishnii. XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгр.  Тернопіль, 2016. С. 351.
 12. Marchyshyn S. M. Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae / S. М. Мarchyshyn, M. I. Shanayda, I. Z. Kernychna [et al.]. International Journal of Medicine and Medical Research. 2016. Vol. 2 (1). p. 19–22.
 13. Дахим  І. С. Дослідження гідроксикоричних кислот дягелю лікарського листків та кореневищ з коренями /  І. С. Дахим, Л. В. Гусак, Алхаліл Аммар. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : ІІ Міжнародна науково-практична  internet-конференція, 21-23 березня 2016 р. : матеріали конф. Харків, 2016. С. 95.
 14. Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир. Науковий журнал «ScienceRise», фарм. науки. 2015. № 10/4(15). С. 31-36.
 15. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Р.Ю. Басараба, І.С. Дахим. Український біофармацевтичний журнал. 2015. № 6 (41). С. 45-52. 
 16. Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydyak, H. Kozyr [et al.]. Natural Volatiles & Essential oils: 46th International symposium on essential oils, 13-16.09.2015.: Abstracts. – 2015. – Vol. 2, № 3. – P. 104.
 17. Дахим І. Сапоніни трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) / І. Дахим, І. Бердей. XIX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр.  Тернопіль, 2015. С. 347.
 18. Дахим І. С. Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних / І. С. Дахим, О. Ю. Кошова, О. О. Болюх // Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії та фармакології : Всеукраїнська науково-практична конференція, 9–10 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 96.
 19. Марчишин С. М. Дослідження відхаркувальної активності густого екстракту стокроток / С. М. Марчишин, І. С. Дахим, М. С. Гарник // Фармацевтичний часопис – 2014. – № 3 (30). – С. 22–27.
 20. Марчишин С. М. Компоненти летких сполук стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) / С. М. Марчишин, І. С. Дахим, М. І. Луканюк // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 3.  – С. 61–65.
 21.  Марчишин С. М. Мікроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) /  С. М. Марчишин, Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Проблеми та перспективи рослинного світу : Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 13-16 травня 2014р. : матеріали конф. – Ялта, 2014. – С. 117.
 22.  Гусак Л. В. Визначення вмісту органічних кислот у траві Bellis perennis L. /  Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : І Міжнародна науково-практична internet-конференція, 20-21 березня 2014 р. : матеріали конф. – Харків, 2014. – С. 78.
 23. Дахим І. С. Хімічний склад трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) /  І. С. Дахим, С. М. Марчишин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 35–38.
 24. Марчишин С. М. Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин, В. П. Руденко, Л. В. Гусак // Фармацевтичний часопис – 2014. – №1 (29). – С. 22–27.
 25. Марчишин С. М. Жирнокислотный состав липофильного экстракта травы маргариток многолетних / С. М. Марчишин, И. С. Дахим, М. И. Луканюк // Медицина и образование в Сибири. – 2014. – № 1. – Режим доступа к инф. : http://www.ngmu.ru /cozo/mos/ article/text_full.php?id=1305. 


Comments