Колектив‎ > ‎

Дахим Ірина

Dakhym I. Polysaccharides of Bellis perennis / Iryna Dakhym, Svitlana Marchyshyn // Plants in Pharmacy and Nutrition: 2nd International Young Scientists Symposium, 15-17 September 2016: book of abstracts Wroclaw, Poland, 2016. P. 71.

Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового і дягеля лікарського  / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 21–22 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 47.

Essad O. Phytochemical analysis of Veronica officinalis herb /      Omar Essad Mohammed, Iryna Dakhym, Ivanna Milyan // XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2016. – С. 352.

   Alkhalil A. Determination of organic acids in Angelica archangelica L. / Ammar Alkhalil, Iryna Dakhym, Lyudmyla Husak, Ihor Potishnii  // XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2016. – С. 351.


  Marchyshyn S. M. Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae / S. М. Мarchyshyn, M. I. Shanayda, I. Z. Kernychna [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research – 2016. – Vol. 2 (1). – p. 19–22.

Дахим  І. С. Дослідження гідроксикоричних кислот дягелю лікарського листків та кореневищ з коренями /  І. С. Дахим, Л. В. Гусак, Алхаліл Аммар// Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : ІІ Міжнародна науково-практична  internet-конференція, 21-23 березня 2016 р. : матеріали конф. – Харків, 2016. – С. 95.

Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise», фарм. науки. – 2015. - № 10/4(15). – С. 31-36.


 Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) / С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Р.Ю. Басараба, І.С. Дахим // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 6 (41). – С. 45-52. 

Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydyak, H. Kozyr [et al.] // Natural Volatiles & Essential oils: 46th International symposium on essential oils, 13-16.09.2015.: Abstracts. – 2015. – Vol. 2, № 3. – P. 104.

Дахим І. Сапоніни трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) / І. Дахим, І. Бердей // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2015. – С. 347.

Дахим І. С. Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних / І. С. Дахим, О. Ю. Кошова, О. О. Болюх // Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії та фармакології : Всеукраїнська науково-практична конференція, 9–10 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 96.

Марчишин С. М. Дослідження відхаркувальної активності густого екстракту стокроток / С. М. Марчишин, І. С. Дахим, М. С. Гарник // Фармацевтичний часопис – 2014. – № 3 (30). – С. 22–27.

Марчишин С. М. Компоненти летких сполук стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) / С. М. Марчишин, І. С. Дахим, М. І. Луканюк // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 3.  – С. 61–65.

 Марчишин С. М. Мікроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) /  С. М. Марчишин, Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Проблеми та перспективи рослинного світу : Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 13-16 травня 2014р. : матеріали конф. – Ялта, 2014. – С. 117.

 Гусак Л. В. Визначення вмісту органічних кислот у траві Bellis perennis L. /  Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : І Міжнародна науково-практична internet-конференція, 20-21 березня 2014 р. : матеріали конф. – Харків, 2014. – С. 78.

Дахим І. С. Хімічний склад трави стокроток багаторічних (Bellis perennis L.) /  І. С. Дахим, С. М. Марчишин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 35–38.

  Марчишин С. М. Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин, В. П. Руденко, Л. В. Гусак // Фармацевтичний часопис – 2014. – №1 (29). – С. 22–27.

Марчишин С. М. Жирнокислотный состав липофильного экстракта травы маргариток многолетних / С. М. Марчишин, И. С. Дахим, М. И. Луканюк // Медицина и образование в Сибири. – 2014. – № 1. – Режим доступа к инф. : http://www.ngmu.ru /cozo/mos/ article/text_full.php?id=1305. Comments