Колектив‎ > ‎

Бердей

          Статті 

1.Marchyshyn S. M. Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae / S. М. Мarchyshyn, M. I. Shanayda, I. Z. Kernychna [et al.] // International Journal of Medicine and Medical Research – 2016. – Vol. 2 (1). – p. 19–22.

        2.Марчишин С.М. Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae / С.М. Марчишин, О.Л. Демидяк, І.С. Дахим, Т.С. Бердей, Г.Р. Козир // Науковий журнал «ScienceRise», фарм. науки. – 2015. - № 10/4(15). – С. 31-36.

3. Пат. 93512, Україна МПК (2014) A61K 36/28, A61K 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з жовчогінною та гепатопротекторною активністю / Марчишин С. М., Козир Г. Р., Бердей Т. С. – № u 2014 02606; заявл. 14.03.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. – 6 с.

4. Марчишин С. М. Макро- та мікроскопічні ознаки і хімічний склад трави рослин роду Чорнобривці / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, О. Л. Демидяк // Методичні рекомендації. – К., 2013. – 32 с.

5. Марчишин С. М. Определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве Tagetes erecta L., Tagetes patula L. и Tagetes tenuifolia Cav. методом ВЭЖХ / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, С. С. Козачок, О. Л. Демыдяк // Медицина и образование в Сибири. – 2013. – №6 – Режим доступа: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1205.

6. Марчишин С. М. Анатомічна будова трави чорнобривців тонколистих (Tagetes tenuifolia Cav.) / С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, Т. С. Бердей // Фармацевтичний журнал №4, липень – серпень, 2011. – C. 99-103.

7. Марчишин С. М. Мікроскопічний аналіз трави чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.) / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей, О. Л. Демидяк // Фармацевтичний часопис. – 2011. № 3 (19) – С 12 – 18

8. Марчишин С. М. Анатомічна будова трави чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.) / С. М. Марчишин, Т. С. Бердей // Фармацевтичний часопис. – 2011. № 2 (18) – С. 15 – 19.

9. Бердей Т. С. Дослідження ліпофільної фракції рослин роду Чорнобривці (Tagetes L.) / Т. С. Бердей, С. М. Марчишин // Фармацевтичний часопис. – 2011. № 1 (17) – С. 10 – 14

Тези

1.Berdey T. Chemical composition of three Marigold species (Tagetes sp.) /T. Berdey, S. Marchyshyn// Abstract of 2nd International young scientists symposium «Plants in pharmacy and nutrition» (15-17 September 2016, Wroclaw, Poland). – Wroclaw, 2016. – P. 60.

          2.            Марчишин С. М. Жовчогінна активність фітоекстрактів деяких видів рослин родини айстрові / С. М. Марчишин, Т.С.Бердей, І.С.Дахим // Матеріали LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (15 червня 2016 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С.135.

3.Гусак Л.В. Вміст полісахаридів у траві і кореневих бульбах чистецю Зібольда. / Л.В.Гусак, Т.С. Бердей // IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» 21-22 квітня 2016 р.: матеріали конференції. – Тернопіль, 2016. – С. 19–20.

          4. Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydyak, H. Kozyr [et al.] // Natural Volatiles & Essential oils: 46th International symposium on essential oils, 13-16.09.2015.: Abstracts. – 2015. – Vol. 2, № 3. – P. 104.

5. Бердей Т. С. Дослідження жовчогінної дії сухого екстракту трави чорнобривців у інтактних щурів / Т. С. Бердей, О. Ю. Кошова // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології, 9-10 жовтня, 2014 р.: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 111.

6. Berdei T. The content of flavonoids and hydroxycinnamomic acids in the herb of the plants from genus Tagetes L. / T. Berdei, L.Stoyko // 3rd international conference and workshop. Plant – the source of research material.- Lublin, 2013. P 77.

7. Бердей Т. С. Технологія одержання сухого екстракту з трави чорнобривців прямостоячих / Т. С. Бердей, С. М. Марчишин, Г. Р. Козир // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 31-32.

8. Стойко Л. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві рослин роду Чорнобривці / Л. Стойко, Т. Бердей // ХVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2013. – С. 326.

9. Бердей Т. С. Амінокислотний склад трави деяких видів рослин роду Чорнобривці / Т. С. Бердей // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Хімія природних сполук», 30-31 жовтня 2012 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 7-8.

10. Демидяк О. Л. Жирнокислотний склад ліпофільних фракцій деяких рослин родини Asteraceae / О. Л. Демидяк, Т. С. Бердей, І. С. Дахим // ІV Національний з’їзд фармакологів України. Тези доповідей. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. - № 5 (24) – С. 92 – 93.

11. Бердей Т. С. Вміст полісахаридів у траві рослин роду Чорнобривці / Т. С. Бердей, С. М. Марчишин // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 29-30.

12. Бердей Т. Дослідження гідроксикоричних кислот у траві рослин роду Чорнобривці / Т. Бердей // Матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 322.

13. Бердей Т. С. Аналіз анатомічної будови трави рослин роду Чорнобривці / Т. С. Бердей // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2011 р.). – Х.: вид-во НФаУ, 2011. – С. 41.

14. Бердей Т. С. Порівняльний аналіз ефірних олій трави рослин роду Чорнобривці / Т. С. Бердей // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т ; ред. кол. : В. П. Черних (голова) та ін.; Н. А. Третьякова та ін. – Х. : НфаУ, 2010. – Т.1. – С. 222.

15. Бердей Т. Вивчення ліпофільної фракції трави рослин роду Чорнобривці / Т. Бердей // Матеріали І наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю, 19-20 травня 2010 р.: збірник наукових статей. – Вінниця, 2010. – С. 124-125

 16. Бердей Т. Дослідження елементного складу трави рослин роду Чорнобривці. / Т. Бердей // ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2010. – С. 276.

 

 

 

Comments