Потішний Ігор Мирославович

        1. Потішний І.М. Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів дягеля лікарського / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, Т.М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. – 2013. - № 4 (28). – С. 21-23.

         2. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічний аналіз листя дудника лісового (Angelica silvestris L.) і дягеля лікарського (Angelica archangelica L.) / С.М. Марчишин, І.М. Потішний // Фармацевтичний журнал. – 2014. - № 5. – С. 86-92.

         3. Potishnyy I. Amino acid content in leaves and rhixomes and roors in Angelica archangelica L. and Angelica silvestris L. / I. Potishnyy, S. Marchyshyn    // Plant – the source of research material. Lublin. 16-18.10.2013. – Lublin, 2013. – P. 194.

         4. Марчишин С.М. Визначення вмісту дубильних речовин у листках та кореневищах і коренях  дудника лісового та дягеля лікарського / С.М. Марчишин, І.М. Потішний // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : мат. ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня 2016р.) / редкол. : Т.М. Гонтова, А.О. Мінаєва, Н.І. Ільїнська. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 162.

         5. Потішний І.М. Дослідження ліпофільної фракції дудника лісового та дягеля лікарського / І.М. Потішний, С.М. Марчишин, І.С. Дахим // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 47-48.

Comments