Гусак Людмила Володимирівна

 1. Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.
 2. Марчишин С. М. Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин, В. П. Руденко, Л. В. Гусак // Фармацевтичний часопис – 2014. – №1 (29). – С. 22–27.
 3. Марчишин С. М. Мікроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) /  С. М. Марчишин, Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Проблеми та перспективи рослинного світу, 13-16 травня 2014р.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців. – Ялта, 2014. – С. 117.
 4.  Исследование жирнокислотного состава травы золототысячника обыкновенного и травы чистеца Зибольда / Л. И. Стойко, Л. В. Гусак, С.М. Марчишин, О. Л. Демидяк. Сетевое научное издание: Медицина и образование в Сибири. 2015. № 6.
 5. Марчишин С. М., Гусак Л. В., Сіра Л. М. Морфолого-анатомічне дослідження чистецю Зібольда (Stachys siebldii Miq.). Фармацевтичний журнал. 2016. № 3-4. С. 61-69.
 6. Марчишин С. М., Гусак Л. В., Бердей Т. С. Дослідження кислот гідроксикоричних трави чистецю Зібольда. Медична та клінічна хімія. 2016. № 3. С. 13-16.
 7.  Марчишин С. М., Гусак Л. В., Бердей Т. С. Дослідження флавоноїдів у траві та кореневих бульбах чистецю Зібольда (Stachys sieboldii MIQ.). Фітотерапія. Часопис. 2017. №1. С. 27-30.
 8.  Марчишин С. М., Гусак Л. В., Демидяк О. Л. Визначення летких сполук чистецю Зібольда (Stachys sieboldii MIQ.). Фітотерапія. Часопис. 2017. №3. С. 64-67.
 9.  Determination of phenolic compounds from Stachys sieboldii MIQ. herb and tubers / L. Husak, I. Dakhym, S. Marchyshyn, O. Demydyak and M. Kyryliv. The Pharma Innovation Journal. 2017. Vol. 6 (9). P. 450-453.
 10. Гусак Л. В., Бердей Т. С. Вміст полісахаридів у траві і кореневих бульбах чистецю Зібольда. Хімія природних сполук: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2016 р. Тернопіль, «Укрмедкнига»,  2016. С. 19–20.
 11.  Вміст дубильних речовин у траві та коренебульбах чистецю Зібольда / Л. В. Гусак, Л. О. Васькова, О. Л. Демидяк, С. М. Марчишин. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали II Міжнар. наук.-практ. internet конф., Харків, 21-23 берез. 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. С. 93-94.
 12.  Гусак Л., Григоренко І. Вміст амінокислот у траві чистецю Зібольда. ХX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: матеріали ХX конгр., м. Тернопіль, 25-27 квіт. 2016 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. С. 336.
 13. Гусак Л. В., Дахим І. С. Біологічно активні речовини трави і кореневих бульб чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.). Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фарм. України., м. Харків, 13-16 верес. 2016 р. Х., 2016. С. 75.
 14.  Гусак Л. В., Дахим І. С. Дослідження елементного складу трави та кореневих бульб чистецю Зібольда (Stachys sieboldii MIQ). Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 10-11 лист. 2016 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. С.
 15.  Марчишин С. М., Міщенко Л.Т., Гусак Л.В. Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.). Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології : тези матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. Медична хімія. 2014. Т.16, № 3. С. 136.
 16.  Фенольные соединения травы и клубеньков чистеца Зибольда (стахиса) (Stachys sieboldii Miq.) украинской интродукции / Л. Т. Мищенко, А. В. Дащенко, С. М. Марчишин, Л. В. Гусак. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Березоточа, 4-5 червня 2015 р. Березоточа, 2015. С. 127-131.
 17.  Determination of biologically active substances in Stachys sieboldii tubers /L. Husak, I. Dakhym, I. Hryhorenko, O. Hasan. XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України: матер. ХХІ конгр., м. Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2017. С. 242.
 18.  Дослідження фармакологічної активності екстрактів з різних частин чистецю Зібольда (Stachys sieboldii MIQ) / О. Ю. Кошова, Л. В. Гусак, Л. О. Шевченко, К. С. Печериця. V Національний з’їзд фармакологів Укаїни: матер. V Нац. з’їзду фармак., м. Запоріжжя, 18-20 жовт., 2017 р. Запоріжжя, 2017. С. 134.
 19. Analysis of phenolic compounds from Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl. leaves by HPLC-method / S Marchyshyn, N Hudz, I Dakhym, L Husak, L Mishchenko. The Pharma Innovation Journal. 2017. Vol. 6 (7). P. 980-983.
 20. Марчишин С. М., Гусак Л.В. Макро- та мікроскопічні ознаки і хімічний склад чистецю Зібольда та кореневих бульб. Укрмедпатентінформ. 2017. 24 с.
 21. Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, М. М. Васенда, Л. В. Гусак Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно  активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту  весняного, Український біофармацевтичний журнал. – 2017. - № 4 (15). – С. 46-51.
 22.  Марчишин С. М., Гусак Л. В., Дахим І. С. Спосіб отримання рослинної субстанції з антиексудативною активністю: пат. 123729 Україна. № u201708097; заявл. 03.08.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5 .
 23. HPLS analysis of phenolic compounds from Stevia rabaudiana Bertoni leaves / Svitlana Marchyshyn, Nadiia Hudz, Iryna Dakhym, Liudmyla Husak and Olha Demydyak. The Pharma Innovation. 2018. Vol. 7(3). P. 515-517.

Comments