Гусак Людмила Володимирівна

1.     Шостак Л.Г. Одержання екстрактів з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л.Г. Шостак, С.М. Марчишин, М.М. Васенда, Л.В. Гусак // Хімія природних сполук: матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) / редкол. : С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, К.А. Посохова, О.М. Олещук. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 63-64.

2.     Марчишин С. М. Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) / І. С. Дахим, С. М. Марчишин, В. П. Руденко, Л. В. Гусак // Фармацевтичний часопис – 2014. – №1 (29). – С. 22–27.

3.     Марчишин С. М. Мікроскопічний аналіз трави стокроток багаторічних культивованих (Bellis perennis L.) /  С. М. Марчишин, Л. В. Гусак, І. С. Дахим // Проблеми та перспективи рослинного світу, 13-16 травня 2014р.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців. – Ялта, 2014. – С. 117.

4.     Марчишин С. М. Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.) / С.М. Марчишин, Л.Т. Міщенко, Л.В. Гусак //  Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології : тези матер. Всеукраїнської науково-практ. конф. // Медична хімія. – 2014. - № 3. – С. 136.

Comments