Монографії, патенти

Патенти

1.Пат. 70207 UА. Україна, (51) МПК (2012), А61К 9/08. Спосіб отримання лікувально-профілактичного засобу на основі фармакологічно-активної субстанції з рослинної сировини / Н.В. Челін, С. М. Марчишин, О.Л. Демидяк. – № u 2012 00892;  заявл. 30.01.2012; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10, 2012 р.

2. Пат. 73556 UА. Україна, (51) МПК (2012.01), А61К 35/00. Збір лікарських рослин для лікування і профілактики хворих з алергічними захворюваннями / С. М. Марчишин, Л.В. Яковлєва, С.С. Козачок, О.Б. Леницька. – № u 2012 03896;  заявл. 30.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18, 2012 р.

3. Пат. 76694 UА. Україна, (51) МПК (2013.01), А61К 36/00, А61К 9/08 (2006.01). Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною та гепатопротекторною активністю / С. М. Марчишин, О.Б. Амброзюк, Л.В. Яковлєва. – № u 2012 08293;  заявл. 06.07.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1, 2013 р.

4. Пат. 84099 UА. Україна, (51) МПК (2013.01), А61К 36/00, А61Р 37/08 (2006.01). Отримання полісахаридного комплексу з антигістамінною активністю / С. М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк, О.Б. Леницька. – № u 2013 04423;  заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

5. Пат. 84100 UА. Україна, (51) МПК (2013.01) А61К 36/00. Отримання фармакологічно активної субстанції з протизапальною активністю / С. М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк, Л.В. Яковлєва. – № u 2013 04424;  заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

6. Пат. № 89067  Україна, МПК Аб1К 35/00, Аб1К 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною, репаративною дією / Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.. - u201312798; заявл. 04.11.13 ; опубл. 10.04.14, Бюл. №7.

7. Пат. № 93512 Україна, МПК A 61 K 36/28, A 61 K 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з жовчогінною та гепатопротекторною активністю / Марчишин С. М., Козир Г. Р., Бердей Т. С. – № u 2014 02606 ; заявл. 14.03.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. – 6 с. 

8. Пат. № 100731 Україна, МПК A 61 K 36/00, A 61 P 11/10, A 61 P 29/00. Oтримання рослинної субстанції з відхаркувальною та протизапальною активністю / Марчишин С. М., Дахим І. С., Луканюк М. І. – № u 2015 01014 ; заявл. 09.02.2015 ; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15. – 4 с. 

9. Пат. № 104161 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 3/10. Збір лікарських рослин для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу / Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю.  – u 2015 07752; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл. №1.