Конференції, семінари

21-22 квітня 2016 року на базі Тернопільського державного медичного 

університету  імені І.Горбачевського була зорганізована ІV Всеукраїнська 

науково-практична  конференція з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» 

(кафедрами фармакогнозії з медичною  ботанікою, фармації ННІ післядипломної освіти 

та фармакології з клінічною фармакологією)

http://www.tdmu.edu.ua/2016/04/25/u-tdmu-vidbulasya-iv-naukovo-praktychna-konferentsiya-himiya-pryrodnyh-spoluk/

            У 2005, 2008 на  2012 роках на базі кафедри було організовано і проведено  попередні I - IІІ Всеукраїнські наукові конференції “Хімія природних сполук”,  присвячені дослідженню лікарських рослин та перспективам створення на їх основі нових лікарських засобів, фармакології, стандартизації та організації виробництва ліків. У роботі конференцій у різні роки взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Запоріжжя, Ярославля (Російська Федерація), Воронежа (Російська Федерація), Польщі (Люблін) тощо.  

        Роботу конференції 21-22 квітня 2016 року очолили проректор з наукової роботи ТДМУ, проф. І.М.Кліщ, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, проф. С.М.Марчишин, завідувач кафедри фармації ННІ післядипломної освіти, проф. Л.С.Фіра, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією, проф. О.М.Олещук, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією К.А.Посохова. У складі президії також були присутні: професор кафедри хімії природних сполук НФаУ, проф. Журавель І.О., професор кафедри хімії природних сполук НФаУ, проф. Хворост О.П., завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки ЛНМУ імені Данила Галицького, доц. Дармограй Р.Є., зав. кафедри фармації ІФНМУ, проф. Грицик А.Р.


 

 

    

 

        У конференції взяли участь представники 34 різних організацій України, Росії та Польщі, серед яких 18 університетів, академій та коледжів медичного і фармацевтичного профілю, 7 університетів немедичного профілю, 6 науково-дослідних інститутів НАН і НАМ України, 1 навчальний заклад Російської Федерації (м. Санкт-Петербург), 1 навчальний заклад Польщі (м. Люблін), департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

        На першій пленарній доповіді було виголошено 6 доповідей:

На фото: Журавель Ірина Олександрівна (2016 р.)

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Національний фармацевтичний університет, м. Харків


На фото: Грицик Андрій Романович (2016 р.)

ВИДИ РОДІВ ДЕРЕВІЙ, РУТА І БУКВИЦЯ – ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»На фото: Дробик Надія Михайлівна (2016 р.)

ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЦІННОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ВИДІВ РОДУ GENTIANA L.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. ГнатюкаНа фото: Воробець Наталія Миколаївна (2016 р.)

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛО ВИВЧЕНИХ ВИСОКОГІРНИХ РОСЛИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила ГалицькогоНа фото: Антонюк Володимир Олександрович (2016 р.)

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ РЕЧОВНИ ГРИБІВ РОДУ LACTARIUS

Львівський національний медичний університет імені Данила ГалицькогоНа фото: Гудзь Наталія Іванівна (2016 р.)

ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

На двох секційних засіданнях– “Дослідження хімічного складу лікарської рослинної сировини та перспективи створення на її основі лікарських засобів” та “Фармакологічні та біохімічні дослідження лікарської рослинної сировини та засобів на її основі” -  було заслухано і обговорено 27 доповідей і повідомлень, які стосуються різних аспектів вивчення фітохімічного складу, аналізу, фармакологічної активності і стандартизації лікарської рослинної сировини та створення, виробництва, стандартизації лікарських засобів на її основі.

 

   

За результатами конференції було прийнято рішення щодо необхідності об’єднання зусиль та налагодження співпраці фахівців різних фармацевтичних та медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою комплексного дослідження лікарської рослинної сировини, створення на її основі нових оригінальних і ефективних лікарських засобів та впровадження отриманих результатів у виробництво.

 

Учасники конференції також відвідали Марійський духовний центр у с. Зарваниця Теребовлянського району, одну з найбільших подільських святинь Української греко-католицької церкви.


Участь викладачів кафедри  у Міжнародному науковому симпозіумі 

«Plants in Pharmacy and Nutrition» (15-17.09.2016 р., Вроцлав, Польща)

Інформація на сайті:

http://www.tdmu.edu.ua/2016/09/22/uchast-naukovtsiv-tdmu-u-mizhnarodnomu-naukovomu-sympoziumi-plants-in-pharmacy-and-nutrition-polshha/

15-17 вересня 2016 р. у місті Вроцлав (Польща) відбувся Міжнародний науковий  симпозіум "Plants in Pharmacy and Nutrition" (PPN-2016, Wroclaw, Poland), в якому взяли участь викладачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (канд. біол. наук, доц.  М.І. Шанайда, канд. фарм. наук  І.С. Дахим, канд. фарм. наук Т.С. Бердей).

Науковий симпозіум зібрав близько 150 учасників з 20 країн Європи, Азії та Північної Америки. Було виголошено 9 пленарних, 15 секційних та 120 стендових доповідей. Під час засідань обговорювали  питання перспектив фітохімічних та фармакологічних досліджень рослин, які спрямовані на профілактику та лікування різноманітних захворювань, а також покращення якості харчових продуктів. Значна частина доповідей була присвячена молекулярним механізмам контролю біосинтезу біологічно активних речовин, хемотаксономічним дослідженням, вивченню антимікробних, антиоксидатних, кардіопротекторних, протизапальних властивостей лікарських рослин.

Організатори симпозіуму представили оригінальну виставку маловивчених лікарських рослин різного походження, над дослідженням яких в умовах ex situ та in vitro працюють науковці Вроцлавського медичного університету.

Науковці ТДМУ представили результати проведених ними наукових досліджень у вигляді 4 стендових доповідей: «Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial part of Ocimum americanum L(M. Shanaida, I. Kernychna, Yu. Shanaida), «Polysaccharides in Bellis perennis L.» (I. Dakhym, S. Marchyshyn), «Chemical composition of three Marigold species (Tagetes sp.)» (T. Berdey, S. Marchyshyn).

            У рамках симпозіуму відбулась цікава екскурсія в аптеку-музей Вроцлава, яка має неабияку історичну цінність: аптека безперервно функціонувала майже 700 років, починаючи із середини XIII ст.; зараз це музей з багатьма виставковими залами. Під час оглядової екскурсії містом вразила неповторна архітектура Вроцлава з великою кількістю костьолів, мостів та мініатюрних скульптур гномиків. Недаремно місто в 2016 році оголошено культурною столицею Європи

            Участь у Міжнародному науковому симпозіумі  дала можливість вислухати доповіді провідних науковців  в галузі фармації стосовно найбільш вагомих результатів у вивченні лікарських рослин, а також обговорити перспективні напрямки фітохімічних і фармакологічних досліджень. 

    
              

Участь науковців ТДМУ у VIII Національному з’їзді фармацевтів України

У складі делегації від Тернопільської області в роботі VIII Національного з’їзду фармацевтів України взяли участь представники Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, зокрема декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, професор Світлана Марчишин, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, професор Тарас Грошовий, доценти цієї ж кафедри – Галина Козир та Олена Калушка, а також асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Соломія Козачок та здобувачі цієї ж кафедри Альона Савич, Надія Гудзь, Еліна Панасюк, Любов Шостак, Ольга Полонець, Вікторія Кудря та аспірант кафедри фармакології з клінічною фармакологією Галина Островська.

    Вітальні адреси з нагоди проведення чергового Національного з’їзду та Дня фармацевтичного працівника України надіслали перші особи держави – Президент України Петро Порошенко, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

    Цей захід відбувся на теренах Слобожанщини в період з 14 по 16 вересня 2016 року і зібрав понад 1500 учасників не тільки з усіх куточків України, але й з 17 країн світу. Представлені були всі галузі фармації: наукова, освітянська, виробнича, практична тощо. Доповідачі VIII Національного з’їзді презентували основні здобутки фармації України за останні шість років, зробили ґрунтовий аналіз існуючих проблем та намітили шляхи їх вирішення.

    У рамках з’їзду діяла виставка досягнень сучасної вітчизняної фармації «Фармація України: ритми сучасності». У ній взяли участь понад 50 компаній, серед яких виробники лікарських і косметичних засобів, дієтичних добавок, спеціалізовані фармацевтичні та медичні видання.

    Упродовж трьох днів відбувалися багаточисельні дискусії, які мали на меті лише одне – вирішити питання якнайшвидшої інтеграції української фармацевтичної галузі в європейську спільноту.

 

На фото: Доцент Дмитро Коробко та професор Сергій Коваленко (ЗДМУ)

 

    На фото: Наталія Марків (генеральний директор комунальної установи обласної ради «Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання»), професор Алла Котвіцька (НФаУ), професор Тарас Грошовий, ректор НФаУ, професор Валентин Черних, доцент Г.Р.Козир та делегати Тернопільщини

 

    На фото: Професор Світлана Марчишин, Тарас Пронів (в.о. начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області), доцент Галина Козир, асистент Соломія Козачок, здобувачі та аспіранти

    15 та 16 вересня на базі Національного фармацевтичного університету відбулися науково-дискусійні дні. У рамках науково-практичної конференції «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи» пройшли 10 наукових симпозіумів, 2 сателітних симпозіуми, 2 дискусії за «круглим столом», 5 лекцій майстер-класу, а також воркшопи та семінари-тренінги.

    Окрім того, в рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України на базі Національного фармацевтичного університету 15 вересня 2016 року асистент та здобувачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою на чолі з завідувачем кафедри, професором Світланою Марчишин взяли участь у науково-практичному симпозіумі «Сучасні підходи до створення нових лікарських засобів, дієтичних добавок природного походження».

    Науково-практичний симпозіум проводився під головуванням професора Вікторії Кисличенко (НФаУ), професора Світлани Марчишин (ТДМУ) та професора Людмили Кучеренко (ЗДМУ).

 

    На фото: Професор Вікторія Кисличенко, професор Світлана Марчишин, професор Людмила Кучеренко

 

    На фото: Професор Світлана Марчишин

    На науково-практичному симпозіумі було представлено 26 доповідей, 5 з них іноземними делегатами – prof. Del Bubba Massimo (University of Florence, Italy), Ірина Шмараєва (директор Бен Шімон Флорис ЛТД, Ізраеїль), dr. M.F.Dababneh (Al Jouf University, Kingdom of Saudi Arabia), канд.фарм.н. Наіра Чичоян (завідувач кафедри фармакогнозії Єреванського державного медичного університету імені Мхетара Гераці, Вірменія), prof. J.C.Aguiyi the director of African centre of excellence in phytomedicine research and development (University of JOS, Nigeria).

    На симпозіумі були проведені майстер-класи на тему «UHPLC-MS/MS analysis of polyphenolic compounds in plant material: from the food quality to the physiologic response», представлена фітопродукція, дієтичні добавки, гігієнічні засоби, документальний фільм про виробничий процес та наукові лабораторії ізраїльської фірми «Флоріс ЛТД». Керівник напрямку ДФУ «Лікарська рослинна сировина», завідувач сектором «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС», к.фарм.н. Еліна Котова представила доповідь на тему «Систематизація фармакопейних вимог до методів контролю якості ЛРС». Професор Володимир Антонюк (Інститут біології клітини НАН України) звернув увагу на групу білкових речовин, які селективно зв’язують вуглеводи і на відміну від ферментів-глікозидаз, не викликають їх хімічного перетворення – лектини, показав їх біологічну активність та значення у фітотерапії. Професор Андрій Грицик (ІФНМУ) підкреслив гостру потребу в охороні ресурсів дикорослих лікарських рослин та представив різні шляхи вирішення даної проблеми: методи культивування та вирощування in vitro.

    Науковці Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського на науково-практичному симпозіумі представили 2 усні доповіді – професор Світлана Марчишин «Інуліновмісні лікарські рослини» та асистент Соломія Козачок «Дослідження речовин первинного синтезу у траві Остудника голого (Herniaria glabra L.) та Остудника багатошлюбного (Herniaria polygama J.Gay)». Було представлено 3 стендові доповіді у конкурсі наукових робіт молодих вчених, секція «Фармація молода»: Олена Зарічанська – «Одержання сухого екстракту з кореневих бульб Лілійника-буро-жовтого та дослідження його фармакологічної активності», Анна Сініченко «Вивчення елементного складу листків деяких видів роду Primula L.», Альона Савич «Дослідження протекторної дії антидіабетичного збору щодо розвитку первинної інсулінорезистентності, викликаної дексаметазоном».

На фото: Асистент Соломія Козачок

 

На фото: Здобувач Альона Савич

    Професор Світлана Марчишин та асистент Соломія Козачок були нагороджені подяками за активну участь у підготовці та проведенні у рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України симпозіуму науково-практичної конференції «Сучасні підходи до створення нових лікарських засобів, дієтичних добавок природного походження».

 

На фото: Асистент Соломія Козачок, професор Вікторія Кисличенко, професор Світлана Марчишин, професор Людмила Кучеренко.

    Здобувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Анна Сініченко виборола 3 місце у конкурсі наукових робіт молодих вчених і була нагороджена грамотою та призом від видавництва НФаУ найновіші наукові видання, в тому числі «Фармацевтична енциклопедія».

 

Здобувач Анна Сініченко.


 На фото: Професор Світлана Марчишин та здобувачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

Участь у роботі міжнародної конференції у Польщі

Впродовж  21-24 червня 2017 року п’ятеро науковців ТДМУ, в тому числі доц. кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Шанайда М.І. ,брали участь у роботі 5th International Conference and Workshop «Plant – the source of research material», яка відбулась у м. Люблін, Польща.

Міжнародна конференція, в якій взяло участь понад 150 учасників з різних країн, тривала 4 дні. Впродовж конференції було виголошено 12 пленарних та 8 секційних доповідей, а також представлено понад 130 стендових. Захід був зорганізований на базі двох університетів Любліна – медичного та університету імені  Марії Кюрі-Склодовської за сприяння люблінського відділення фармацевтичної спільноти Польщі.

        

На конференції були виголошені доповіді провідних науковців  з Польщі, Болгарії, Чехії, Франції, Бельгії, Португалії, Великобританії, Канади, Литви, України стосовно вагомих результатів та перспективних напрямів фітохімічних та фармакологічних досліджень лікарських рослин. Під час пленарних та секційних засідань обговорювались актуальні проблеми аналізу первинних і вторинних метаболітів рослин та виготовлення на їх основі фітосубстанцій певної спрямованості дії. Ряд доповідей було присвячено питанням збереження рідкісних видів, молекулярним механізмам контролю біосинтезу біологічно активних речовин рослин, перспективним напрямкам розвитку хроматографічних досліджень, а також вивченню антимікробних, антиоксидантних, венотонізуючих, седативних, протизапальних та наркотичних властивостей рослин.

Взяли також участь в роботі цікавого майстер-класу “How to cope with difficult water solutions? – operation of useful modern equipment”, під час якого було продемонстровано базові функції вакуумно-роторного випарювача найновішої моделі фірми IKA (отримано відповідний сертифікат міжнародного взірця, який використовується в сучасних наукових лабораторіях при висушуванні рослинних екстрактів.

 В рамках екскурсійної програми для учасників конференції було продемонстровано широкі можливості наукової лабораторії клінічної генетики на базі Люблінського медуніверситету. Відбулась також пізнавальна екскурсія у ботанічний сад університету імені Марії Кюрі-Склодовської. У колекціях цього ботсаду налічується понад 7000 видів рослин з різних регіонів світу, в тому числі сотні лікарських.