Наукова роботаНАУКОВА РОБОТА

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

Фармакогностичне вивчення деяких видiв лiкарських рослин: пирiю повзучого, настурції великої, лофанту анiсового, гісопа лікарського, змієголовника молдавського, стокроток багаторічних, лободи білої, шпинату городнього, арніки гірської та листяної, розхідника звичайного, первоцвіту весняного, айстри новоанглійської та новобельгійської, золототисячника звичайного, якону, стахісу, видів родів Чорнобривці, Дягеля, Лілійника, Вероніки, Липи.

Науковi напрямки кафедри

Темою наукової роботи кафедри є „Фармакогностичне вивчення культивованих і дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, фармакологічні і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів” (УДК – 615.014.07:615.322:615.217.5:547.857.4).

За період з 2007 р. співробітниками кафедри захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій, 28 магістерських та 34 дипломних роботи. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових праць.

У даний час на кафедрі заплановано та виконуються 1 докторська, 11 кандидатських дисертацій та 2 аспіранта.

У 2005, 2008, 2012 та 2016 роках на базі кафедри зорганізовано і проведено Всеукраїнські наукові конференціі “Хімія природних сполук”, у роботі яких взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя тощо.На кафедрi працює студентський науковий гурток пiд керiвництвом доц. Шанайди М.I.