Навчальна робота

Навчально-методична робота

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти 1, 2, 3 та 5 курсів фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів. Студентам І курсу викладається фармацевтична ботаніка, II курсу - фармацевтична ботанiка, III курсу - фармакогнозiя, V курсу - ресурсознавство лiкарських рослин та спецкурс “Лікарські рослини і фітотерапія”. 

Колективом кафедри пiдготовлено i опубліковано посiбник з навчально-польової практики з медичної ботанiки: 

Працівниками кафедри видано методичнi вказiвки з дисциплін кафедри, робочі зошити до занять, складені згідно кредитно-модульної системи, та щоденники навчально-польової практики з фармацевтичної ботаніки українською та англійською мовами, монографії: „Лікарські рослини Тернопільщини”, „Лікує пирій”, „Арніка лікує”, „Липа лікує”, „Перстач лікує”, "Стокротки лікують", "Чорнобривці лікують":  

      

     
               
    

     Професором С.М. Марчишин у співавторстві  видано „Pharmaceutical botany”, "Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини":
           
 

Для iноземних студентiв з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин та лікарських рослин і фітотерапії створено робочі програми та методичні вказівки російською та англійською мовами. З усіх дисциплін кафедри викладачами кафедри читаються лекції з використанням мультимедiйного забезпечення.

Для викладання дисциплін кафедри  викладачами розроблено та розміщено в мережі Інтранет усі необхідні матеріали  для підготовки студентів до занять. На кафедрі підготовлено  та оновлено робочі програми (для студентів 1-5 курсів фармацевтичного факультету та 1,2 та 4 курсів медичного факультету спеціальності «Біологія»).

Для контролю знань студентів викладачами  розроблені у відповідній кількості письмові  тестові завдання  на паперових носіях з дисциплін кафедри, які систематично оновлюються . На заняттях систематично використовуються бази тестів та здійснюється їх обговорення в рамках  підготовки до ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2.  Під час навчально-польових практик щорічно оновлюються гербарні зразки рослин та лікарської рослинної сировини, які вирощуються на ботаніко-фармакогностичних ділянках НОК “Червона калина”.