Історія кафедри

КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ


Завiдувач кафедри - д.фарм.н., проф. С.М. Марчишин

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 2 асистенти, 2 старших лаборантів.

        30 червня 2000 року наказом ректора № 151 було створено кафедру фармакогнозії з біологією та медичною генетикою, а виконувачем обов’язків завідувача кафедри було призначено кандидата фармацевтичних наук, доцента С. М. Марчишин.

        Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою була створена 1 липня 2003 року. Завiдувачем кафедри була доктор біологічних наук, професор Фіра Л.С.

        Завiдувачем кафедри з 2009 р. призначено доктора фармацевтичних наук, професора Марчишин С.М.

 

        На фото колектив кафедри (2009рік): проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Грималюк О.I., ст. викл. Кернична I.З., асист. Демидяк О.Л., асист. Бердей Т.С., асист. Дахим І.С., ст. лаборант Луканюк М.І, ст. лаборант Козяр М.І.


        У 2015 році на кафедрi працювали: проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Демидяк О.Л., доц. Кернична I.З., асист. Бердей Т.С., асист. Дахим І.С., асист. Козачок С. С., ст. лаборант Потішний І. М., ст. лаборант Гусак Л. В.
На фото: Колектив кафедри (2015)

           Зараз на кафедрi працюють: проф. Марчишин С.М., доц. Шанайда М.I., доц. Демидяк О.Л., доц. Кернична I.З., доц. Дахим І.С., асист. Гусак Л.В., асист. Козачок С. С., асист. Савич А.О., ст. лаборант Атаманчук Т. О., ст. лаборант Панасюк Е. А.
На фото: Колектив кафедри (2017 р.)

        На кафедрі здійснюється викладання дисциплін українською та англійською мовами, а саме: фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин. Вітчизняні та іноземні студенти проходять спеціалізацію з курсу “Лікарські рослини і фітотерапія”.
  
На фото: під час практичних занять із фармакогнозії (2010 рік)

Для iноземних студентiв із фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин створено робочі програми та методичні вказівки російською та англійською мовами. З усіх дисциплін кафедри викладачами читаються лекції з використанням мультимедiйного забезпечення.

  
На фото: на практичному занятті зі студентами-іноземцями (2009 рік)

        На заняттях систематично використовуються бази тестів та здійснюється їх обговорення в рамках підготовки до ліцензійних тестових іспитів типу КРОК-1 та КРОК-2. Викладачі кафедри систематично беруть участь у підготовці до видання збірників тестових завдань.

        У підпорядкуванні кафедри є ботанічний сад, де вирощують лікарські рослини, які вивчають на практичних заняттях. Під час навчально-польових практик систематично оновлюються гербарні зразки рослин та лікарської рослинної сировини. Щороку у травні та червні студенти ІІ, ІІІ та V курсів фармацевтичного факультету разом із викладачами кафедри проходять практику у навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» ТДМУ.

На фото: науково-дослідні ділянки кафедри на території НОК «Червона калина»

          У 2005, 2008, 2012 та 2016 роках на базі кафедри було організовано і проведено I - IV Всеукраїнські наукові конференції “Хімія природних сполук”, присвячені дослідженню лікарських рослин та перспективам створення на їх основі нових лікарських засобів, стандартизації та організації виробництва ліків. У роботі конференцій у різні роки взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Запоріжжя, Ярославля (Російська Федерація), Воронежа (Російська Федерація), тощо.

На фото: Учасники IV Всеукраїнської наукової конференції “Хімія природних сполук


На фото: Колектив кафедри під час проведення IV Всеукраїнської наукової конференції “Хімія природних сполук”

        У березні 2017 року кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою долучилась до святкування Шевченківських днів, які традиційно проводяться у ТДМУ в березні, зорганізувавши лірично-поетичний вечір «Рослинний світ України у творчості Тараса Шевченка».

На фото: учасники вечора, присвяченому святкуванню Шевченківських днів

Студенти 2 та 3 курсів фармацевтичного факультету взяли участь у вечорі, присвяченому найбільш оспіваним Великим поетом рослинам. Долучились до участі в імпрезі також студенти-іноземці – Джімо Аугустус, який виконав ліричну пісню, та Ельбехірі Мохамед, з уст якого прозвучали відомі слова поета:

Україно! Україно! 
Оце твої діти, 
Твої квіти молодії, 
Чорнилом политі, 
Московською блекотою 
В німецьких теплицях 
Заглушені!.. Плач, Украйно! 
Бездітна вдовице!

                 

         Присутні на вечорі мали нагоду переконатись, як талановито Тарас Шевченко звеличив у своїй творчості не тільки Україну і весь український народ, але й багатий рослинний світ нашого краю.

                                                   

На фото: студенти ІІ та ІІІ курсів фармацевтичного факультету (2017 р.)